fbpx

Kurs Excel VBA poziom średnio zaawansowany

Czas trwania
16 godzin
Uzyskany certyfikat
Expose
Najbliższy termin
08.07.2024 - 09.07.2024

o szkoleniu

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przyswojenie technik programowania uwzględniających pętle programowe, rozbudowane instrukcje warunkowe, analiza działania kodu i stosowanie kontroli błędów. Ponadto kurs wprowadza techniki budowania przyjaznego użytkownikowi interfejsu z wykorzystaniem kontrolek formularzy i ActiveX.

Czego Cię nauczymy?

Instrukcje VBA

Instrukcje VBA takie jak IF, pętla FOR, WHILE, czy też instrukcja SELECT CASE umożliwiają pisanie makr znacznie ułatwiających pracę z programem. Można na przykład w szybki sposób stworzyć makro importujące we wskazane miejsce aktualne kursy walut, czy też podzielić dane w jednym zbiorczym arkuszu, na mniejsze arkusze bądź skoroszyty z tematycznie ze sobą związanymi danymi.

Model obiektowy

Excel bazuje w luźny sposób na idei programowania obiektowego. Na kursie skupimy się na modelu obiektowym Excela, czyli zestawie obiektów, które są dostępne w każdej chwili dla programisty. Obiekt jest pewnego rodzaju pojemnikiem odzwierciedlającym jakiś element Excela.

Obsługa błędów

Podczas pisania makr oraz tworzenia aplikacji trzeba rozważyć działanie programu podczas wystąpienia błędu. Jeśli w aplikacji nie została zaimplementowana obsługa błędów, to w przypadku wystąpienia błędu język Visual Basic przerywa wykonywanie kodu i wyświetla komunikat o błędzie.


Takie zachowanie programu prawdopodobnie denerwowałoby jego przyszłego użytkownika. w języku Visual Basic for Applications instrukcja On Error odpowiednio kieruje wykonywaniem kodu w przypadku błędu.

Tworzenie dodatków

Niektóre dodatki są wbudowane w program Excel, na przykład dodatek Solver czy pakiet Analysis ToolPak. Inne dodatki możesz tworzyć samem, a następnie dodawać je do Excela – są to tak zwane dodatki XLAM.


Dodatki te tworzy się w VBE – Visual Basic Editor, dostępnym standardowo w pakiecie MS Office, nie ma potrzeby zakupu dodatkowych narzędzi programistycznych. Jest to edytor, w którym możemy tworzyć funkcje i formularze stworzone na potrzeby zwykłych arkuszy z obsługą makr.

Program szkolenia

1. Typy danych

 • Proste typy danych 32 i 64 bitowe
 • Obiektowe typy danych
 • Konwersja danych
 • Zasięg i czas życia zmiennych
 • Operatory i ich priorytety
 • Opcje modułów – techniki planowania modułów

2. Instrukcje warunkowe

 • Select Case
 • If … Then … ElseIf … Else
 • Funkcja IIF()

3. Pętle

 • Odmiany pętli Do..Loop
 • Pętla For Each
 • Pętla While…Wend
 • Instrukcje przerwania pętli (exit)

4. Analiza błędów w kodzie

 • Przetwarzanie krokowe
 • Praca z oknami: Watches, Locals, Immediate
 • Przechwytywanie i obsługa błędów typu run-time
 • Konstrukcje programistyczne: On Error Resume .. Next, On Error GoTo ..

5. Czas działania mierzony metodą Timer

 • Zastosowanie techniki: ScreenUpdating
 • Pomiar czasu trwania makra za pomocą metody Timer

6. Projektowanie zaawansowanych funkcji

 • Metody przekazywania parametrów do funkcji: ByVal, ByRef
 • Funkcje z parametrami opcjonalnymi
 • Funkcje z parametrami tablicowymi

7. Formularze VBA

 • Użycie kontrolek formularza na arkuszu
 • Użycie kontrolek ActiveX na arkuszu
 • Dodawanie referencji do bibliotek
 • Tworzenie własnych formularzy
 • Wywoływanie formularza z poziomu kodu
 • Wykorzystanie formularzy w arkuszu
Pliki do pobrania
Wybierz rodzaj szkolenia
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne
Cena szkolenia:
Od 981 PLN /netto
Szkolenie zawiera:
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia w kameralnych grupach
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia 1 na 1 z trenerem
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
trenerzy
Nasi prowadzący
Łukasz Grochowina

Certyfikowany trener Microsoft (MCT). Doświadczony trener z zakresu szkoleń komputerowych. Specjalista z zakresu obsługi programów Business Intelligence, a w szczególności Microsoft Power BI, Microsoft Power Pivot, Microsoft Power Query, Microsoft Excel, Microsoft Access, Office 365, SQL, programowanie w VBA.

Karol Kulik

Certyfikowany Trener Microsoft (MCT). Trener Expose z zakresu programów Microsoft Office na wszystkich poziomach zaawansowania (Microsoft Excel, Microsoft Access, Power Point, Power Pivot, Power Query). Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu programu Excel, baz danych i analizy danych.

Paweł Niewęgłowski

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert 2019). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft oraz analizy danych. Specjalizuje się w analizie danych i business intelligence.

Łukasz Szyper

Łukasz zdobywał doświadczenie ucząc w kraju i za granicą, w języku polskim i angielskim. Prowadził indywidualne konsultacje, szkolenia grupowe oraz prezentacje i wykłady. Pierwsze szkolenie zrealizował w 2004 roku. Od tego czasu pracował dla wielu firm szkoleniowych i setek klientów. Prowadzone przez niego szkolenia ukończyło już kilkanaście tysięcy osób.

Krzysztof Stajkowski

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft. Specjalizuje się w obsłudze programów Microsoft Office, a w szczególności Microsoft Excel, VBA oraz analizie danych.

warunki nauczania

Nasze sale szkoleniowe

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

certyfikaty
Potwierdzone umiejętności
Expose

Po każdym ukończonym szkoleniu otrzymujesz certyfikat, który potwierdza ukończenie szkolenia w danym terminie oraz dokumentuje ramowy zakres ukończonego szkolenia, a tym samym posiadane umiejętności.

Na przestrzeni 10 lat współpracowaliśmy z największymi firmami i instytucjami w Polsce, przez co nasze certyfikaty są rozpoznawane w całym kraju.

opinie
Co mówią kursanci?

Informacje zdobyte na szkoleniu w bardzo wysokim stopniu wykorzystywane są w codziennej pracy.

Piotr Drubkowski

Kurs Microsoft Excel Zaawansowany jest przydatny pod względem przedstawienia praktycznego zastosowania funkcji programu. Kilkakrotne powtórzenie funkcji na różnych przykładach utrwaliło wiedzę i teraz procentuje w szybszym wykonywaniu poszczególnych zadań. Wystawiane świadectwo odbycia kursu jest potwierdzeniem podwyższonych kwalifikacji.

Katarzyna Michel

Szczególnie podobał mi się sposób prezentacji, sposób wytłumaczenia przez trenera, różnorodność zadań.

Anonim

Poznałam nowe zastosowania już znanych funkcji które będę mogła wykorzystać w codziennej pracy.

Katarzyna Luboińska

Bardzo przydatne. Pomoże mi to z pewnością zoptymalizować pliki na których pracuję.

Jakub Lubiejewski

Z pewnością usprawnię wiele ze swoich dotychczasowych operacji w programie Excel.

Sylwia Barakeh

Szkolenie jest przydatne ze względu na możliwość zastosowania tego materiału w pracy lub w środowisku naukowym.

Anna Karolina Korgol

bardzo przydatne w codziennej pracy księgowego

Anna Chrupek

Szkolenie uważam za bardzo przydatne. Wiedza zdobyta na szkoleniu z pewnością przyda się w codziennej pracy z arkuszem kalkulacyjnym

Katarzyna Wronka

Jako, że excel jest teraz podstawowym narzędziem biurowym, to generalnie bardzo przyda się to szkolenie w jeszcze sprawniejszym wykorzystywaniu excela w codziennej pracy.

Bartosz Rompała

Szczególnie podobała mi się praktyczna przydatność treści szkolenia oraz sposób prezentacji treści.

Anonim

Szkolenie bardzo interesujące, zostały pokazana/omówione praktyczne funkcje excela

Adam Lewandowski

Pomogło w uzyskaniu szerszego poglądu w rozwiązwywaniu dotychczasowych problemów w pracy z MS Excel.

Anonim

Bardzo przydatne. Pomoże mi to z pewnością zoptymalizować pliki na których pracuję.

Jakub Lubiejewski

Spodobało mi się pozytywne nastawienie trenera i duża ilość ćwiczeń.

Anonim

Na pewno zdobyte umiejętnosci przydadza sie w poszukiwanej przeze mnie pracy analityka sprzedazy.

Lidia Weychan

Szkolenie będzie dla mnie ważne w zakresie wiedzy tabel przestawnych i konsolidacji plików w MS Excel.

Małgorzata Skwarek
Kurs dostępny również online
Szkolenie Excel VBA dostępne jest również w wersji online na naszej platformie: https://online.expose.pl/. Kurs online składa się z ponad 7 godzin nagrań video, 41 lekcji, plików ćwiczeniowych i testu wiedzy. W ramach kursu otrzymujesz dostęp do platformy z nagraniami video, plikami ćwiczeniowymi oraz skryptem w PDF.
Zapisz się!
Miejsca i terminy szkolenia
Miejsce szkolenia
Data szkolenia
Rodzaj
Wybrane
Warszawa
14.03.2024 - 15.03.2024
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
14.03.2024 - 15.03.2024
Zdalne
Warszawa
08.07.2024 - 09.07.2024
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
08.07.2024 - 09.07.2024
Zdalne
Warszawa
03.10.2024 - 04.10.2024
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
03.10.2024 - 04.10.2024
Zdalne
Warszawa
27.01.2025 - 28.01.2025
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
27.01.2025 - 28.01.2025
Zdalne
Formularz zapisu na szkolenie
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne

  Szkolenia zamknięte na wyłączność

  Zajmujemy się również organizowaniem szkoleń zamkniętych, na wyłączność, dla osób lub firm, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Wystarczy się z nami skontaktować i ustalić szczegóły.

  Kontakt
  zobacz też
  Podobne szkolenia
  Czas trwania
  16 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  10.06.2024 - 11.06.2024
  Cena szkolenia:
  Od 764 PLN /netto
  Czas trwania
  16 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  24.04.2024 - 25.04.2024
  Cena szkolenia:
  Od 674 PLN /netto
  Czas trwania
  40 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Microsoft
  Najbliższy termin
  03.06.2024 - 14.06.2024
  Cena szkolenia:
  1 890 PLN /netto
  Gratulacje!
  Wniosek został wysłany prawidłowo.
  Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.