fbpx

Java – kurs podstawowy

Czas trwania
80 godzin
Uzyskany certyfikat
Expose
Najbliższy termin
-

o szkoleniu

Opis szkolenia

Poznaj język Java! Zyskaj cenne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności. Proponujemy skuteczną i wygodną metodę prowadzenia kursu, która polega na podsumowywaniu każdej części prezentowanego materiału szkoleniowego oraz sprawdzeniu nowo nabytej wiedzy za pomocą testu. W podsumowaniach jeszcze raz zbieramy najważniejsze zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę.


Testy służą rozwijaniu przez kursanta kreatywnego, algorytmicznego myślenia i polegają na sprawdzeniu zdobytych umiejętności i późniejszym ich skonfrontowaniu z innymi rozwiązaniami. Podsumowania oraz testy mają za zadanie wskazać kursantowi „dziwne” miejsca w strukturach Javy oraz jej zachowanie w pewnych charakterystycznych sytuacjach (tego typu sytuacje są sprawdzane na egzaminach certyfikujących).
Celem kursu jest teoretyczne jak i praktyczne poznanie zagadnień związanych z programowaniem w języku Java. W czasie kursu zostaną przedstawione zagadnienia związane z programowaniem obiektowym z użyciem konstrukcji Javy poparte dużą ilością przykładów. Kurs omawia wszystkie słowa kluczowe języka oraz pokazuje ich zastosowanie.

Czego Cię nauczymy?

IDE

Netbeans jest jednym z najbardziej znanych środowisk programistycznych dla języka Java. Samo środowisko jest doskonałym przykładem na to jakie programy mogą być tworzone w tym języku.


Dzięki wbudowanej obsłudze wtyczek istnieje możliwość poszerzenia jego funkcjonalności o nowe mechanizmy, takie jak sprawdzanie jakości kodu czy obsługę nowych frameworków. Na kursie poznasz praktyczne porady jak wykorzystać to IDE do szybkiego oraz czytelnego pisania kodu.

Wykrywanie błędów

Każdy kod zawiera w sobie błędy. Szacuje się, że na 1000 linii kodu przypada około 33 błędy. Umiejętne wychwytywanie i eliminowanie słabych miejsc w programie przyczynia się do poprawy jego jakości oraz w przyszłości zapobiega występowaniu nieprzewidzianych awarii.


Każdy programista powinien umieć przewidywać z dostatecznym wyprzedzeniem sytuacje, które mogą generować błędy. Dzięki praktycznej formie kursu, już od pierwszych chwil uczysz się zapobiegać ewentualnym błędom jakie mogą wystąpić podczas działania programu. Wreszcie na sam koniec kursu poznacz techniki testowania oprogramowania oraz generowania danych testowych.

Optymalizacja kodu

Poprawne działanie programu to czasem za mało. Tworzony kod powinien być czytelny, zrozumiały, a przede wszystkim szybki. Kurs daje możliwość zapoznania się z technikami optymalizacji kodu aplikacji oraz wyszukiwanie tzw. „wąskich gardeł” programu.


Dzięki temu programista wie, na której części programu powinien skupić swoje wysiłki w celu poprawienia np. szybkości działania programu. Dzięki dokładnemu profilowaniu istnieje możliwość określenia jak program będzie się zachowywał podczas przetwarzania dużej ilość danych. Informacje takie często skutkują przebudowaniem kluczowych części programu z wykorzystaniem bardziej odpowiednich algorytmów.

Programy narzędziowe

Praktyczna forma kursu sprawia, że już od pierwszych chwil możemy poczuć się jak prawdziwy programista. Na samym początku kursu nauczysz się pisać praktyczne programy realizujące konkretne zadania, np. budżet domowy.


Z czasem w miarę jak kurs dobiega do końca, tworzone programy stają się coraz ładniejsze oraz zaczynają komunikować się przez sieć. Zakończenie kursu to podsumowanie całej zdobytej wiedzy w jednym dużym projekcie,
np. komunikator internetowy, serwer WWW czy program w stylu WinZIP.

Program szkolenia

1. Wstęp do Javy

 • Dlaczego Java?
 • Opis platformy
 • Wyjaśnianie pojęć (JRE a JDK, J2SE aJ2EE)
 • Kompilacja i uruchamianie, instalowanie przykładów i konfiguracja środowiska
 • Dokumentowanie a komentowanie kodu – JavaDocs

2. Środowisko programistyczne i narzędzia

 • Instalacja JDK i IDE,
 • Uruchamianie programów
 • Wiersz poleceń
 • Ant
 • Systemy kontroli wersji – CVS, Subversion

3. Podstawy języka Java

 • Program „Hello World”
 • Omówienie głównych słów kluczowych i podstawowych zagadnień, typy danych (proste, obiektowe), tablice
 • Instrukcje sterujące
 • Wielkie liczby
 • Operacje wejścia/wyjścia
 • Autoboxing

4. Obiekty i klasy

 • Obiekty a klasy. Pojęcia związane z programowaniem obiektowym
 • Korzystanie z istniejących klas
 • Tworzenie własnych klas
 • Pola i metody
 • Konstrukcja obiektów
 • Przeładowywanie
 • Domyślna inicjalizacja pól składowych
 • Konstruktory domyślne
 • Wywoływanie innego konstruktora
 • Bloki inicjalizacji
 • Niszczenie obiektów i metoda finalize
 • Techniki: metody fabryki, późna inicjalizacja

5. Dziedziczenie i polimorfizm

 • Klasa Object
 • Rozszerzanie klas
 • Hierarchia dziedziczenia, polimorfizm, wiązanie dynamiczne, zapobieganie dziedziczeniu, rzutowanie
 • Dziedziczenie a modyfikatory dostępu

6. Interfejsy i klasy abstrakcyjne

 • Interfejsy
 • Klasy abstrakcyjne
 • Zastosowania

7. Zaawansowane elementy języka Java

 • Klasy wewnętrzne klasy proxy, klasy anonimowe i statyczne
 • Java Beans
 • Adnotacje
 • Typy wyliczeniowe
 • Asercje
 • Garbage Collector – podstawy

8. Java I/O

 • Klasa File
 • Klasy strumienie i znakowe
 • RandomAccessFile
 • Standardowe wejście / wyjście
 • Serializacja (Interfejsy: serializable, externalizable)
 • Atomizacja (StreamTokenizer, StringTokenizer)

9. Kolekcje

 • Hierarchia kolekcji
 • Interfejsy Collection, Set. List. Map
 • Generics
 • Posortowane klasy kolekcji
 • Metody equals i hashCode
 • Interfejsy Cloneable/Comparable
 • Tworzenie głębokich kopii, zastosowanie
 • Kolekcje a dostęp współbieżny – podstawy

10. Wzorce projektowe

 • Singleton
 • Wzorzec metody fabrykującej
 • Wzorzec fabryki abstrakcyjnej
 • Wzorzec dekoratora
 • Wzorzec mostu
 • Obserwator
 • Template
 • Proxy, fasada, adapter

11. Programowanie sieciowe z użyciem gniazd

 • Podstawy protokołów TCP, UDP
 • Klasy: DatagramPacket, DatagramSocket, InetAddress, Socket
 • Przesyłanie obiektów
 • Komunikacja w architekturze klient – serwer

12. Reflection API

 • Klasa Class
 • Omówienie metod reflection API
 • Zastosowanie: Tworzenie klas na podstawie plików XML

13. Obsługa zdarzeń

 • Wprowadzenie
 • Akcje
 • Implementacja zdarzeń w AWT

14. Tworzenie interfejsu użytkownika – Swing framework

 • Wprowadzenie do Swing
 • Przegląd komponentów
 • Zastosowanie wzorca MVC
 • Eclipse Visual Editor
 • Swing a wątki
 • AWT -> Swing -> ?

15. Obsługa błędów – wyjątki

 • Obsługa błędów
 • Zgłaszanie i przechwytywanie wyjątków
 • Definiowanie własnych klas wyjątków
 • Hierarchia
 • Klauzula finally

16. Praca z debuggerem

 • Wyjątki i błędy – hierarchia
 • Wyjątki a polimorfizm
 • Przechwytywanie wyjątków
 • Tworzenie własnych klas błędów
 • Praca krokowa za pomocą debuggera

17. jUnit framework

 • Idea programowania w oparciu o testy
 • JUnit framework z użyciem adnotacji

18. Przygotowywanie aplikacji

 • Pliki JAR
 • Java Web Start
 • Aplety
 • Zapamiętywanie ustawień użytkownika

19. Podsumowanie

 • Omówienie poszczególnych działów
 • Test ogólny – sprawdzenie siebie
 • Omówienie wyników
 • Zaproponowanie kolejnych etapów szkoleń

20. Projekt

 • Omówienie początkowych założeń
 • Wybranie projektu
 • Implementacja
 • Rozwiązania
Pliki do pobrania
Wybierz rodzaj szkolenia
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne
Cena szkolenia:
3 990 PLN /netto
Szkolenie zawiera:
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia w kameralnych grupach
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
Dodatkowo dostęp do szkolenia i materiałów online
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia 1 na 1 z trenerem
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
Dodatkowo dostęp do szkolenia i materiałów online

warunki nauczania

Nasze sale szkoleniowe

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

certyfikaty
Potwierdzone umiejętności
Expose

Po każdym ukończonym szkoleniu otrzymujesz certyfikat, który potwierdza ukończenie szkolenia w danym terminie oraz dokumentuje ramowy zakres ukończonego szkolenia, a tym samym posiadane umiejętności.

Na przestrzeni 10 lat współpracowaliśmy z największymi firmami i instytucjami w Polsce, przez co nasze certyfikaty są rozpoznawane w całym kraju.

opinie
Co mówią kursanci?

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie i fachowo w miłej atmosferze.

Edyta Cyran

Ocena wzorowa. Zero zastrzeżeń. Super!

Marcel Starus

Uważam to szkolenie za bardzo przydatne, praca trenera była bardzo dobra.

Dominika Karst

Szkolenie mi się podobało, trener profesjonalny, tłumaczy w w sposób dokładny i zrozumiały, zawsze w razie potrzeby służy pomocą.

Agnieszka Lalak

Szkolenie przydatne pod wieloma względami, uzupełnia wiedzę oraz wskazuje nowe rozwiązania.

Magdalena Mission

Bardzo przystępny język dla słuchacza, łatwość zrozumienia.

Anonim

Bardzo ciekawe zajęcia. Dużo nowych wiadomości i cennych wskazówek.

Justyna Szeląg

Oceniam bardzo pozytywnie, wielkie zaangażowanie w prowadzenie szkolenia, doskonała komunikatywność, obserwacja grupy i sprawdzanie przyswajania wiedzy przez poszczególne osoby

Krystyna Bielecka

Szkolenie było bardzo przydatne, wszelkie zagadnienia które mnie interesowały zostały poruszone i rzetelnie wyjaśnione, nawet te ponadprogramowe.

Krzysztof Kozioł

Uważam, że szkolenie w przystępny i “szybki” sposób umożliwia poznanie nowej wiedzy, bardzo przydatnej w codziennej pracy.

Joanna Rytel-Szczęsna

Uważam, że trener sprawił, że szkolenie było przystępne i ciekawe.

Anonim

Pozytywna atmosfera na szkoleniu, chęć przekazania jak najwięcej informacji.

Justyna Szymańska

Trener komunikatywny, profesjonalny, o dużej wiedzy, uprzejmy, cierpliwy. Nic nie zmieniać.

Ilona Janicka

Szczególnie podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia, sympatyczny prowadzący. Wszystko było OK!

Anonim

Trener prezentował skróty, otwarty na pytania i udzielał odpowiedzi. Podobał mi się sposób prowadzenia oraz zawartość, poziom dostosowany do grupy.

Anonim
Zapisz się!
Miejsca i terminy szkolenia
Miejsce szkolenia
Data szkolenia
Rodzaj
Wybrane
Warszawa
01.01.2024 - 31.12.2024
Stacjonarne
Cała Polska
01.01.2024 - 31.12.2024
Zdalne
Formularz zapisu na szkolenie
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne

  Szkolenia zamknięte na wyłączność

  Zajmujemy się również organizowaniem szkoleń zamkniętych, na wyłączność, dla osób lub firm, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Wystarczy się z nami skontaktować i ustalić szczegóły.

  Kontakt
  zobacz też
  Podobne szkolenia
  Czas trwania
  48 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  -
  Cena szkolenia:
  4 990 PLN /netto
  Czas trwania
  48 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  -
  Cena szkolenia:
  4 990 PLN /netto
  Czas trwania
  40 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  -
  Cena szkolenia:
  4 990 PLN /netto
  Gratulacje!
  Wniosek został wysłany prawidłowo.
  Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.