fbpx

Java – kurs zaawansowany

Czas trwania
62 godziny
Uzyskany certyfikat
Expose
Najbliższy termin
-

o szkoleniu

Opis szkolenia

Poznaj język Java! Zyskaj cenne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności. Proponujemy skuteczną i wygodną metodę prowadzenia kursu, która polega na podsumowywaniu każdej części prezentowanego materiału szkoleniowego oraz sprawdzeniu nowo nabytej wiedzy za pomocą testu. W podsumowaniach jeszcze raz zbieramy najważniejsze zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę.


Testy służą rozwijaniu przez kursanta kreatywnego, algorytmicznego myślenia i polegają na sprawdzeniu zdobytych umiejętności i późniejszym ich skonfrontowaniu z innymi rozwiązaniami. Podsumowania oraz testy mają również za zadanie wskazać kursantowi „dziwne” miejsca w strukturach Javy oraz jej zachowanie w pewnych charakterystycznych sytuacjach (tego typu sytuacje są sprawdzane na egzaminach certyfikujących).

Celem kursu jest zarówno teoretyczne jak i praktyczne zaznajomienie uczestników z zaawansowanymi możliwościami platformy J2SE. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili łączyć się z bazami danych, używać języka XML jak i pisać proste programy w architekturze klient-serwer. Omówione zostaną również zagadnienia związane z wielowątkowością. Dodatkowo zostaną przedstawione podstawy prowadzenia projektów informatycznych w oparciu o kilka wybranych metodyk.

Czego Cię nauczymy?

IDE

Netbeans jest jednym z najbardziej znanych środowisk programistycznych dla języka Java. Samo środowisko jest doskonałym przykładem na to jakie programy mogą być tworzone w tym języku.


Dzięki wbudowanej obsłudze wtyczek istnieje możliwość poszerzenia jego funkcjonalności o nowe mechanizmy, takie jak sprawdzanie jakości kodu czy obsługę nowych frameworków. Na kursie poznasz praktyczne porady jak wykorzystać to IDE do szybkiego oraz czytelnego pisania kodu.

Wielowątkowość

W dobie procesorów wielordzeniowych znajomość obsługi zadań współbieżnych jest obowiązkowa. Java od samego początku wspiera wielozadaniowość. Dzięki kursowi nauczysz się wykorzystywać moc obliczeniową współczesnych komputerów. Nauczysz się również rozwiązywać problemy wynikające z równoległego przetwarzania danych.

XML

XML, czyli czyli eXtensible Markup Language to uniwersalny język służący do opisu w sposób strukturalny i uporządkowany wszelakich danych. Dane zapisywane są w pliku tekstowym w większości przypadków zrozumiałym dla człowieka. Język Java doskonale radzi sobie z przetwarzaniem oraz generowaniem zbiorów danych XML’owych. Poznaj techniki sprawnego operowania na plikach o rozmiarach przekraczających 4GB, sprawdzania ich poprawności oraz generowania nowych.

Bazy danych

Ilość przetwarzanych danych wzrasta co dwa lata dwukrotnie. Wymusza to na programistach pisania wydajnych oraz niezawodnych rozwiązań. Poznaj techniki łączenia się do baz danych, przetwarzania informacji oraz ich agregacji. Kurs przedstawia techniki prawidłowej współpracy z dostawcami informacji oraz unikania wąskich gardeł w programach.

Java w doskonały sposób radzi sobie z komunikacją do baz danych różnych producentów, tj. Oracle, IBM DB2, MsSQL, MySQL, PostgresSQL i wiele, wiele innych.

Program szkolenia

1. Wielowątkowość

 • Zrozumieć wątki
 • Thread a Runnable
 • Stany wątków
 • Anulowanie wątku
 • Kompozycja obiektów bezpiecznych wątkowo
 • Budowa aplikacji współbieżnej
 • Pule wątków
 • Aplikacje GUI
 • Trendy w programowaniu wielowątkowym (Erlang i Scala)

2. Obsługa baz danych

 • Co to jest JDBC?
 • Omówienie różnych typów połączeń
 • Użycie odpowiedniej klasy sterownika
 • Nawiązanie połączenia
 • Wykonywanie zapytań
 • Praca z bazą danych
 • Podstawowe błędy

3. Java a XML

 • Co to jest XML?
 • Zapis i odczyt poprzez zdarzenia(SAX)
 • Zapis i odczyt obiektowy (DOM)
 • Omówienie zewnętrznych bibliotek XML
 • Zastosowania

4. Obiekty rozproszone

 • Role klienta i serwera
 • Zdalne wywoływanie metod
 • Przekazywanie parametrów zdalnym metodom
 • Aktywacja obiektów serwera
 • Protokoły

5. Internacjonalizacja

 • Lokalizatory
 • Formaty liczby
 • Data i czas
 • Pliki tekstowe i zbiory znaków
 • Komplety zasobów

6. Bezpieczeństwo

 • Garbage Collector – strojenie
 • Wycieki pamięci w Javie
 • Ładowanie klas i weryfikacja kodu maszyny wirtualnej
 • Menedżer bezpieczeństwa i pozwolenia
 • Uwierzytelnianie użytkowników (JAAS)
 • Podpis cyfrowy
 • Podpisywanie kodu
 • Szyfrowanie

7. Logowanie działań aplikacji

 • Java Logging API
 • Log4j
 • Apache Commons Logging
 • SLF4J

8. Metody macierzyste

 • Wywoływanie funkcji języka C zprogramów w języku Java
 • Parametry metod i zwracane wartości
 • Tablice
 • Obsługa błędów
 • Podsumowanie

9. Algorytmy

 • Sortowanie i tasowanie
 • Wyszukiwanie binarne
 • Drzewa i grafy
 • Algorytm Dijkstry
 • Java Regex

10. Pisanie wydajnych aplikacji

 • Asercje
 • Obsługa dzienników
 • Zastosowanie narzędzi do debugowania
 • Praca z Profilerem
 • Benchmarking
 • Bufory i kanały

11. Techniki

 • AOP
 • Inversion of Control (Code injection)

12. Przydatne narzędzia

 • Hudson
 • Openfire
 • JMeter
 • VisualVM
 • Selenium
 • FindBugs / Checkstyle / PMD

13. Podsumowanie

 • Omówienie poszczególnych działów
 • Test ogólny – sprawdzenie siebie
 • Omówienie wyników
 • Zaproponowanie kolejnych etapów szkoleń

14. Projekt

 • Omówienie początkowych założeń
 • Wybranie projektu
 • Implementacja
 • Rozwiązania
Pliki do pobrania
Wybierz rodzaj szkolenia
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne
Cena szkolenia:
4 990 PLN /netto
Szkolenie zawiera:
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia w kameralnych grupach
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
Dodatkowo dostęp do szkolenia i materiałów online
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia 1 na 1 z trenerem
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
Dodatkowo dostęp do szkolenia i materiałów online

warunki nauczania

Nasze sale szkoleniowe

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

certyfikaty
Potwierdzone umiejętności
Expose

Po każdym ukończonym szkoleniu otrzymujesz certyfikat, który potwierdza ukończenie szkolenia w danym terminie oraz dokumentuje ramowy zakres ukończonego szkolenia, a tym samym posiadane umiejętności.

Na przestrzeni 10 lat współpracowaliśmy z największymi firmami i instytucjami w Polsce, przez co nasze certyfikaty są rozpoznawane w całym kraju.

opinie
Co mówią kursanci?

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie i fachowo w miłej atmosferze.

Edyta Cyran

Ocena wzorowa. Zero zastrzeżeń. Super!

Marcel Starus

Uważam to szkolenie za bardzo przydatne, praca trenera była bardzo dobra.

Dominika Karst

Szkolenie mi się podobało, trener profesjonalny, tłumaczy w w sposób dokładny i zrozumiały, zawsze w razie potrzeby służy pomocą.

Agnieszka Lalak

Szkolenie przydatne pod wieloma względami, uzupełnia wiedzę oraz wskazuje nowe rozwiązania.

Magdalena Mission

Bardzo przystępny język dla słuchacza, łatwość zrozumienia.

Anonim

Bardzo ciekawe zajęcia. Dużo nowych wiadomości i cennych wskazówek.

Justyna Szeląg

Oceniam bardzo pozytywnie, wielkie zaangażowanie w prowadzenie szkolenia, doskonała komunikatywność, obserwacja grupy i sprawdzanie przyswajania wiedzy przez poszczególne osoby

Krystyna Bielecka

Szkolenie było bardzo przydatne, wszelkie zagadnienia które mnie interesowały zostały poruszone i rzetelnie wyjaśnione, nawet te ponadprogramowe.

Krzysztof Kozioł

Uważam, że szkolenie w przystępny i “szybki” sposób umożliwia poznanie nowej wiedzy, bardzo przydatnej w codziennej pracy.

Joanna Rytel-Szczęsna

Uważam, że trener sprawił, że szkolenie było przystępne i ciekawe.

Anonim

Pozytywna atmosfera na szkoleniu, chęć przekazania jak najwięcej informacji.

Justyna Szymańska

Trener komunikatywny, profesjonalny, o dużej wiedzy, uprzejmy, cierpliwy. Nic nie zmieniać.

Ilona Janicka

Szczególnie podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia, sympatyczny prowadzący. Wszystko było OK!

Anonim

Trener prezentował skróty, otwarty na pytania i udzielał odpowiedzi. Podobał mi się sposób prowadzenia oraz zawartość, poziom dostosowany do grupy.

Anonim
Zapisz się!
Miejsca i terminy szkolenia
Miejsce szkolenia
Data szkolenia
Rodzaj
Wybrane
Warszawa
01.01.2024 - 31.12.2024
Stacjonarne
Cała Polska
01.01.2024 - 31.12.2024
Zdalne
Formularz zapisu na szkolenie
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne

  Szkolenia zamknięte na wyłączność

  Zajmujemy się również organizowaniem szkoleń zamkniętych, na wyłączność, dla osób lub firm, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Wystarczy się z nami skontaktować i ustalić szczegóły.

  Kontakt
  zobacz też
  Podobne szkolenia
  Czas trwania
  48 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  -
  Cena szkolenia:
  4 990 PLN /netto
  Czas trwania
  48 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  -
  Cena szkolenia:
  4 990 PLN /netto
  Czas trwania
  40 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  -
  Cena szkolenia:
  4 990 PLN /netto
  Gratulacje!
  Wniosek został wysłany prawidłowo.
  Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.