fbpx

Funkcja IRR() w Excelu

Wprowadzenie

W codziennym życiu biznesowym, analiza finansowa jest kluczowym narzędziem do podejmowania trafnych decyzji. W tym kontekście Microsoft Excel, jako narzędzie do analizy danych i obliczeń, oferuje różnorodne funkcje, w tym IRR(), która skrótowo oznacza Wewnętrzną Stopę Zwrotu (Internal rate of return). Dzięki tej funkcji, przedsiębiorcy i analitycy finansowi mogą dokładniej ocenić opłacalność inwestycji oraz planować przyszłe działania.

Co to jest Wewnętrzna Stopa Zwrotu (IRR)?

W skrócie IRR oznacza Wewnętrzną Stopę Zwrotu. Ale co to dokładnie znaczy? W uproszczeniu, jest to narzędzie, które pomaga nam określić, ile procent zwrotu możemy oczekiwać z naszej inwestycji. Wyobraź sobie, że planujesz inwestować w nowy projekt lub biznes. Chcesz wiedzieć, czy inwestycja ta będzie opłacalna i czy zwróci ci się w przyszłości. Tutaj właśnie przychodzi z pomocą funkcja IRR.

Do czego służy funkcja IRR?

Funkcja IRR pomaga nam obliczyć procentowy zwrot z inwestycji na podstawie przepływów gotówkowych. Wprowadzamy do komputera wszystkie kwoty, które otrzymamy i wydamy w związku z projektem. Mogą to być zarówno wpłaty, jak i wypłaty. Funkcja IRR analizuje te kwoty i podaje nam szacowany procentowy zwrot, jaki możemy uzyskać.

Podobieństwa i Różnice między IRR a NPV

Teraz warto wspomnieć o funkcji, która jest blisko spokrewniona z IRR – mianowicie funkcja NPV, czyli Wartość Bieżąca Netto. Obie funkcje pomagają nam analizować inwestycje, ale robią to w różny sposób.

Podobieństwa:

  • Oba narzędzia pomagają w ocenie opłacalności inwestycji.
  • Obydwie funkcje uwzględniają przepływy gotówkowe – zarówno przychody, jak i wydatki.

Różnice:

  • IRR podaje nam procentowy zwrot z inwestycji, podczas gdy NPV wyraża wartość inwestycji w jednostkach monetarnych.
  • Funkcja IRR opiera się na założeniu, że wszystkie przepływy są reinwestowane po tej samej stopie zwrotu, co jest pewnym uproszczeniem. NPV pozwala na określenie różnych stóp dyskonta dla różnych okresów.
  • W przypadku złożonych przepływów gotówkowych, IRR może prowadzić do wielu możliwych wyników, podczas gdy NPV zazwyczaj dostarcza jednoznacznej odpowiedzi.

Zastosowanie funkcji IRR()

Gdzie zatem możemy wykorzystać funkcję IRR? Okazuje się, że ma ona szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach i branżach. Przede wszystkim jest niezwykle przydatna w finansach i inwestycjach. Firmy analizujące projekty, przedsiębiorcy planujący rozwój swojego biznesu oraz analitycy finansowi korzystają z IRR, aby dokładnie oszacować, czy dany projekt się opłaci.

Kto Najbardziej Zyskuje Dzięki Funkcji IRR()?

Na korzyść funkcji IRR zdecydowanie stawiają osoby i firmy, które muszą dokładnie ocenić opłacalność swoich działań. Przedsiębiorcy, którzy rozważają inwestycje w nowe projekty lub rozwijają swoje przedsiębiorstwa, mogą dzięki IRR dowiedzieć się, czy ich wysiłki przyniosą oczekiwane rezultaty. Analitycy finansowi również często korzystają z IRR, aby przeprowadzać dogłębne analizy projektów inwestycyjnych i dostarczyć informacji niezbędnych do podejmowania decyzji.

Składnia i argumenty funkcji IRR()

Funkcja IRR() w Excelu przyjmuje następującą składnię:

IRR(wartości;[wynik]) 

  • wartości: To argument wymagany, który zawiera tablicę lub odwołanie do komórek z wartościami reprezentującymi przepływy gotówkowe. Przepływy te mogą być zarówno dodatnie (dochody) jak i ujemne (koszty).
  • wynik: To opcjonalny argument, który określa wartość przybliżoną wyniku funkcji IRR. W przypadku braku tego argumentu, Excel domyślnie zakłada 0,1 (10%).

Argument „wynik” w funkcji IRR:

W funkcji IRR, argument opcjonalny o nazwie „wynik” pozwala nam podać przybliżoną wartość, która może pomóc programowi Excel w szybszym osiągnięciu dokładnego wyniku. Aby zrozumieć, dlaczego to jest istotne, warto wyjaśnić, w jaki sposób Excel oblicza wewnętrzną stopę zwrotu.

Excel używa metody iteracyjnej do obliczenia IRR. To oznacza, że zaczyna od pewnej wartości przybliżonej i stopniowo poprawia swoje oszacowanie, aż osiągnie wynik bliski dokładności do 0,00001%. Jednak w przypadku skomplikowanych przepływów gotówkowych, ta iteracyjna metoda może wymagać wielu kroków, aby osiągnąć dokładny wynik.

Kiedy używać argumentu „wynik”?

Argument „wynik” pozwala nam skrócić ten proces. Jeśli mamy pewną wiedzę na temat oczekiwanego wyniku IRR, możemy podać tę wartość jako argument „wynik”. Wtedy Excel będzie zaczynał od tej wartości przybliżonej i szybciej osiągnie dokładny wynik.

Przykład: Jeśli podasz 30% jako argument „wynik”, Excel zacznie od tej wartości przybliżonej i w ciągu kilku iteracji osiągnie dokładny wynik dla tej konkretnej wartości. To może przyspieszyć proces obliczeń, zwłaszcza jeśli oczekujesz, że wynik IRR będzie w pobliżu 30%.

Używanie argumentu „wynik” ma sens, gdy masz pewną koncepcję lub oczekiwanie co do wartości IRR. Jeśli jednak nie masz konkretnego założenia, zazwyczaj pozostawienie tego argumentu pustego jest wystarczające do osiągnięcia precyzyjnego wyniku.

Użycie liczby dodatniej: Jeśli masz przekonanie lub pewność, że wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) będzie zbliżona do konkretnej wartości dodatniej, możesz użyć tej wartości jako argument „wynik”. Na przykład, jeśli uważasz, że IRR wyniesie około 15%, możesz podać 0,15 (czyli 15% w formie dziesiętnej).

Użycie liczby ujemnej: W niektórych przypadkach, jeśli oczekujesz, że wynik IRR będzie niższy niż wartość zerowa lub niższy niż pewna wartość ujemna, możesz podać liczbę ujemną jako argument „wynik”. 

Przykłady użycia funkcji IRR()

Jak obliczyć wewnętrzną stopę zwrotu?

Załóżmy, że mamy następujące przepływy gotówkowe:

AB
RokPrzepływ
0 (Początkowy koszt inwestycji)-70000
1 (Dochód netto w pierwszym roku)12000
2 (Dochód netto w drugim roku)15000
3 (Dochód netto w trzecim roku)18000
4 (Dochód netto w czwartym roku)21000
5 (Dochód netto w piątym roku)26000

Aby obliczyć wewnętrzną stopę zwrotu dla tych przepływów, możemy użyć formuły:

=IRR($B$4:B6) i skopiować w dół dla każdego kolejnego roku.

Funkcja IRR() w Excelu

Funkcja IRR(B4:B8) oblicza wewnętrzną stopę zwrotu dla przepływów gotówkowych w latach 1 do 4, pomijając piąty rok. Wynik wynosi -2,1%. To oznacza, że na podstawie tych czterech lat przepływów gotówkowych inwestycja daje ujemny zwrot, co sugeruje, że koszty początkowe są wyższe niż dochody w tych latach. Funkcja IRR(B4:B9) oblicza wewnętrzną stopę zwrotu dla wszystkich pięciu lat przepływów gotówkowych. Wynik wynosi 8,7%. To oznacza, że w ciągu pięciu lat inwestycja generuje dodatni zwrot, sugerując, że mimo ujemnego wyniku w czwartym roku, pozostałe lata przynoszą wystarczająco dużo dochodów, aby zrekompensować początkowy koszt inwestycji.

Ustawianie przypuszczenia

Czasami może być konieczne podanie przybliżonej wartości wyniku dla precyzyjniejszych obliczeń. W takim przypadku, używamy opcjonalnego argumentu wynik, aby skrócić czas trwania szukania wyniku przy bardziej rozbudowanych analizach. 

=IRR(B2:B9; 45%) – brak wizualizacji (wynik taki sam)

Podsumowanie

Dzięki IRR, przedsiębiorcy i analitycy finansowi mogą precyzyjnie ocenić opłacalność inwestycji oraz podejmować trafne decyzje biznesowe. Poprzez dostarczanie wewnętrznej stopy zwrotu, Excel ułatwia analizę przepływów gotówkowych i pozwala zrozumieć, czy projekt inwestycyjny jest zyskowny. Dzięki niej, możemy otrzymać oszacowanie procentowego zwrotu z inwestycji na podstawie przepływów gotówkowych. Wspólnie z funkcją NPV, tworzy niezastąpiony zestaw narzędzi do analizy inwestycji, które są istotne w dzisiejszym zmiennym środowisku biznesowym. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, analitykiem finansowym czy po prostu osobą chcącą lepiej zrozumieć świat inwestycji, znajomość funkcji IRR to umiejętność, która może się okazać niezwykle wartościowa.

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.