fbpx

Funkcja MIRR() w Excelu

Wprowadzenie

Jedną z zaawansowanych funkcji, które wyróżniają Excel, jest funkcja MIRR(), czyli Modyfikowana Wewnętrzna Stopa Zwrotu. W krótkim, lecz wymownym akronimie „MIRR – Modified Internal Rate of Return” kryje się narzędzie, które pozwala na dokładne analizowanie przepływów gotówkowych, uwzględniając jednocześnie koszt inwestycji oraz procent uzyskany z reinwestowania środków pieniężnych.

To narzędzie jest ściśle powiązane z funkcją IRR (Internal Rate of Return), która oblicza wewnętrzną stopę zwrotu na podstawie przepływów pieniężnych – więcej o tej funkcji znajdziesz tutaj na naszym blogu. IRR jest przydatne, ale czasem może być trudne do interpretacji, zwłaszcza gdy są zmienne przepływy pieniężne lub gdy istnieje możliwość wielu zmian stóp zwrotu w czasie trwania inwestycji. Tutaj właśnie pojawia się MIRR jako ulepszona alternatywa.

MIRR unika niektórych ograniczeń funkcji IRR, ponieważ uwzględnia zarówno stopy zwrotu z inwestycji, jak i stopy reinwestycji. To istotne w przypadku projektów, które generują pozytywne przepływy pieniężne netto, które można z powrotem zainwestować. W tym kontekście MIRR jest bardziej elastyczny i realistyczny, ponieważ bierze pod uwagę zarówno inwestycje początkowe, jak i zdolność do reinwestycji zysków.

MIRR jest również ściśle powiązane z funkcją XIRR (więcej o XIRR na blogu tutaj), która również dotyczy przepływów pieniężnych, ale jest bardziej zaawansowana i może radzić sobie z przepływami, które nie są równomiernie rozmieszczone w czasie. Funkcja XIRR jest szczególnie przydatna, gdy inwestycje generują nieregularne przepływy pieniężne.

Podsumowując, MIRR wraz z IRR i XIRR stanowią narzędzia analizy finansowej, które pomagają zrozumieć opłacalność inwestycji. MIRR wyróżnia się szczególnie w kontekstach, gdzie reinwestycja przepływów pieniężnych odgrywa istotną rolę, a XIRR rozszerza tę funkcjonalność na przepływy nieregularne. Te funkcje razem tworzą zestaw narzędzi, które pomagają lepiej zrozumieć i ocenić projekty inwestycyjne.

Składnia i argumenty funkcji MIRR()

Funkcja MIRR()-  Jej składnia jest prosta, przejrzysta, ale niestety należy mieć odpowiednią wiedzę aby wiedzieć czym są argumenty. Poniżej postaramy się dokładnie przybliżyć każdy z nich:

MIRR(wartości; stopa_finansowa; stopa_reinwestycji) 

 • Wartości: To argument wymagany. Stanowi tablicę lub odwołanie do komórek zawierających liczby, reprezentujące płatności (ujemne wartości) i przychody (dodatnie wartości) występujące w równych odstępach czasu. Innymi słowy, to lista liczb, które reprezentują pieniądze. Te liczby mogą być dodatnie, gdy dostajesz pieniądze, albo ujemne, gdy wydajesz. Te liczby pokazują, co się dzieje z twoimi finansami w różnych momentach czasu.
 • Stopa_finansowa: Argument wymagany. Oznacza stopę oprocentowania pobieraną od środków używanych w przepływach gotówkowych. Wybór odpowiedniej wartości dla argumentu „Stopa_finansowa” może być trudny, ale opiera się na analizie konkretnego kontekstu inwestycji, ryzyka oraz celów finansowych. Dlatego warto dobrze się zastanowić, konsultować się z ekspertami i analizować dostępne informacje, aby dokonać najlepszego wyboru.
 • Stopa_reinwestycji: Argument wymagany. Określa stopę oprocentowania otrzymywaną od reinwestowanych przepływów gotówkowych. Wybór odpowiedniej stopy reinwestycji to decyzja, która powinna być przemyślana i oparta na rzetelnej analizie. Obejmuje to badanie dostępnych opcji, konsultacje z ekspertami i dostosowanie stopy do twoich celów inwestycyjnych.

Co to jest stopa reinwestycji?

Stopa reinwestycji to wskaźnik, który określa, jaki procent zysków uzyskanych z inwestycji jest ponownie inwestowany, a nie wypłacany. Jest to kluczowy element w analizie projektów, ponieważ bierze pod uwagę nie tylko same zwroty z inwestycji, ale również korzyści z ich powtórnego zainwestowania. Stopa reinwestycji (krei) w MIRR jest niezależna od wewnętrznej stopy zwrotu generowanej w oparciu o przepływy pieniężne i uzyskiwanej w okresie ocenianej inwestycji. Stopa reinwestycji w przypadku metody MIRR ma więc charakter zewnętrzny w stosunku do ocenianej inwestycji i jej poziom zależy od rynkowych (zewnętrznych) warunków inwestowania.

Dlaczego warto używać funkcji MIRR?

Funckji MIRR w Excelu warto używać, ponieważ jak zobaczycie w rozdziale trzecim jest to banalnie proste. W innym przypadku pozostaje Wam kartka, ołówek i poniższy wzór. Powodzenia! 😊

Funkcja MIRR() - wzór

Przykłady użycia funkcji MIRR()

Jaka jest zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji po pięciu latach?

Dane:

 • Koszt początkowy: -120 000
 • Zwrot w kolejnych latach: 39 000, 30 000, 21 000, 37 000, 46 000
 • Roczna stopa oprocentowania dla pożyczki: 10%
 • Roczna stopa oprocentowania dla reinwestowanych zysków: 12%

Obliczenie:

=MIRR(B3:B8; B9; B10) 

Wynik: 13% – oznacza, że pomimo wcześniejszych strat w poprzednich latach, twoja inwestycja w ciągu pięciu lat osiągnęła wzrost o 13% w porównaniu do wartości początkowej. Jednak warto zwrócić uwagę, że mimo tego wzrostu, straty w poprzednich latach miały wpływ na początkową wartość inwestycji, co wpłynęło na ostateczny wynik.

Poniższa wizualizacja dotyczy również przykładu drugiego.

Funkcja MIRR() w Excelu

Jaka jest zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji po trzech latach?

Dane:

 • Koszt początkowy: -120 000
 • Zwrot w kolejnych latach: 39 000, 30 000, 21 000
 • Roczna stopa oprocentowania dla pożyczki: 10%
 • Roczna stopa oprocentowania dla reinwestowanych zysków: 12%

Obliczenie:

=MIRR(B3:B6; B9; B10) 

Wynik: -5%

Podsumowanie

Funkcja MIRR() w programie Excel to narzędzie, które pozwala na dokładne analizowanie inwestycji i przepływów gotówkowych, uwzględniając zarówno koszty, jak i korzyści z reinwestycji. To kluczowe narzędzie dla analityków finansowych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób zajmujących się oceną projektów inwestycyjnych. 

MIRR ma swoje zalety i wady. Jej wykorzystanie pozwala na dokładniejszą analizę opłacalności inwestycji, ale jednocześnie może wiązać się z pewnymi wyzwaniami, takimi jak wybór odpowiednich stóp reinwestycji czy uwzględnienie ryzyka.

Zalety:

 1. Optymalna Reinwestycja: Funkcja MIRR pozwala niezależnie dostosować stopę reinwestycji dodatnich przepływów pieniężnych netto, niezależnie od wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji. To znaczy, że możesz lepiej kontrolować sposób reinwestowania zarobionych pieniędzy.
 2. Zewnętrzne Perspektywy: Funkcja MIRR łączy wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji z zewnętrznymi możliwościami inwestycyjnymi dostępnymi na rynku. Dzięki temu, możesz uzyskać bardziej realistyczny obraz opłacalności inwestycji, uwzględniając warunki rynkowe.
 3. Pełna Analiza: Funkcja MIRR bierze pod uwagę wszystkie przepływy pieniężne związane z inwestycją. To oznacza, że możesz ocenić inwestycję na podstawie pełnego obrazu finansowego, z uwzględnieniem zarówno wpływów, jak i wypływów pieniężnych.
 4. Lepsze Zrozumienie: MIRR wyraża opłacalność inwestycji jako procentowy miernik, który jest zazwyczaj łatwiejszy do zrozumienia i interpretacji przez decydentów. To pomaga w podejmowaniu mądrych decyzji inwestycyjnych.

Wady:

 1. Trudności z Wyborem Reinwestycji: Wybór odpowiedniej stopy reinwestycji, która odzwierciedlałaby rzeczywiste możliwości rynkowe ponownego inwestowania generowanych zysków, może być trudny. Czasami trudno jest dokładnie oszacować, jakie opcje reinwestycji są dostępne.
 2. Brak Elastyczności: Funkcja MIRR nie uwzględnia elastyczności inwestycji. To oznacza, że nie bierze pod uwagę zmian w planach reinwestycji w miarę upływu czasu.
 3. Brak Uwzględnienia Ryzyka: MIRR nie bierze pod uwagę ryzyka specyficznego lub systematycznego związanego z inwestycją. To może sprawić, że nie masz pełnego obrazu ryzyka, które wiąże się z daną inwestycją.

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.