fbpx

Funkcja XIRR() w Excelu

Wprowadzenie

W świecie biznesu i finansów, precyzyjne obliczenia są kluczowe dla podejmowania trafnych decyzji. W tym kontekście funkcja XIRR() w programie Microsoft Excel odgrywa istotną rolę. XIRR to skrót od angielskiego terminu „Extended Internal Rate of Return”, który w języku polskim można przetłumaczyć jako „Rozszerzona Wewnętrzna Stopa Zwrotu”. Jest to narzędzie analizy finansowej pozwalające obliczyć stopę zwrotu dla serii przepływów gotówkowych, niekoniecznie równomiernie rozmieszczonych w czasie. Wartość ta jest bardzo przydatna w ocenie opłacalności projektów inwestycyjnych oraz podejmowaniu decyzji finansowych. Wewnętrzna Stopa Zwrotu to procent, który pomaga nam zrozumieć, ile zarabiamy lub tracimy na naszych pieniądzach, gdy inwestujemy w coś lub podejmujemy jakiś projekt. To trochę jak wynik działania, które pokazuje, czy nasze inwestycje są dobre czy może powinniśmy coś zmienić. Im wyższa IRR, tym lepiej dla nas – oznacza to, że nasze pieniądze rosną szybko. Ale jeśli jest niski lub ujemny, to znak, że nasze inwestycje mogą nam przynieść mniej zysku lub wręcz stratę.

W Excelu możesz zwrócić uwagę, że oprócz XIRR jest jeszcze IRR oraz MIRR. Czym są te funkcje? Jakie mają zastosowanie, podobieństwa i różnice? Aby lepiej zrozumieć funkcję XIRR przyjrzyjmy się też pozostałym. Więcej na temat IRR znajdziesz na naszym blogu tutaj, oraz MIRR tutaj.

Jakie są podobieństwa między XIRR, MIRR i IRR? 

Zarówno XIRR, IRR, jak i MIRR służą do oceny rentowności projektów lub inwestycji, obliczając stopę zwrotu na kapitale zainwestowanym. Wszystkie te funkcje opierają się na analizie przepływów pieniężnych, czyli płatności pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny. Przepływy pieniężne (z angielskiego Cash Flows), nazywane również przepływami gotówkowymi lub przychodami i wydatkami, odnoszą się do ruchów pieniędzy do lub z danej jednostki lub projektu w określonym okresie czasu. Są to konkretne kwoty pieniędzy, które wpływają do firmy, inwestycji lub projektu w postaci wpłat lub przychodów oraz wypływają z nich w postaci wydatków lub płatności. W kontekście finansów i analizy inwestycji, przepływy pieniężne stanowią podstawę dla oceny opłacalności projektów. Poprzez analizę tych przepływów w różnych okresach czasu, można oszacować, czy inwestycja generuje zyski czy straty oraz jaka jest ich wielkość.

W czym XIRR jest lepszy lub różny od IRR i MIRR?

  1. XIRR pozwala na analizę przepływów pieniężnych, które nie są koniecznie równomiernie rozmieszczone w czasie. IRR natomiast zakłada równomierne okresy pomiędzy płatnościami.
  2. XIRR umożliwia uwzględnienie różnych okresów pomiędzy płatnościami, co jest przydatne w przypadku nieokresowych przepływów pieniężnych. IRR oraz MIRR operują na równomiernych okresach.
  3. W funkcji MIRR również możemy skorzystać z dwóch różnych stawek dyskontowych, co wyróżnia ją spośród XIRR i IRR. Pierwsza stawka odnosi się do okresu inwestycji, reprezentując koszty początkowe takie jak zakup lub inwestycje. Druga stawka dotyczy okresu zwrotu, obejmując przychody generowane przez projekt. Ten unikalny mechanizm pozwala na jeszcze dokładniejszą ocenę opłacalności inwestycji.
  4. W niektórych przypadkach funkcja IRR może generować błędne wyniki, zwłaszcza gdy przepływy pieniężne zmieniają znak kilka razy. XIRR oraz MIRR stanowią lepsze alternatywy w takich przypadkach.

Na zakończenie wstępu, tak jak w przypadku funkcji IRR pisaliśmy, że funkcja jest ściśle powiązana z funkcją NPV – Net Present Value. W tym przypadku XIRR jest ściśle powiązana z XNPV, do której bloga zapraszamy tutaj. Stopa zwrotu, którą uzyskujemy z użyciem funkcji XIRR, jest takim procentem, który sprawia, że wartość XNPV staje się równa zeru.

Składnia i argumenty funkcji XIRR()

Składnia funkcji XIRR() jest następująca:

XIRR(wartości;daty;[wynik]) 

Gdzie:

  • wartości (wymagany): Seria przepływów gotówkowych, to jak taki ciąg wpłat i wypłat, które się dzieją w różnych momentach. W tym ciągu musi być przynajmniej jedna wpłata, czyli dodatnia liczba, i jedna wypłata, czyli ujemna liczba.
  • daty (wymagany): Plan dat, który pokazuje kiedy dokładnie będą wpłaty i wypłaty pieniędzy odpowiadających płatnościom przepływów gotówkowych. Jeśli którakolwiek data poprzedza datę początkową, funkcja XIRR zwraca błąd #LICZBA!.
  • wynik (opcjonalny): Wartość wynikowa przypuszczalnie zbliżona do wyniku funkcji XIRR, która jest ustawiona przez użytkownika w celu przyśpieszenia bardziej skomplikowanych obliczeń. Bardzo dokładny i szczegółowy opis tego argumentu przedstawiamy w blogu poświęconemu IRR. Link podany we wprowadzeniu!

Przykłady użycia funkcji XIRR()

Jak obliczyć wewnętrzną stopę zwrotu z różnymi datami?

Funkcja XIRR() w Excelu

Formuła i wynik:

=XIRR(A3:A7;B3:B7;0,3) -> Wewnętrzna stopa zwrotu (37,34%) 

Ostatni argument ‘wynik’ został podany jako 0,3 co teoretycznie przyśpiesza obliczenie funkcji. Zazwyczaj, kiedy używamy funkcji XIRR, nie musimy podawać liczby, która jest przewidywanym wynikiem. Jeśli ta liczba jest pominięta, to założeniem jest, że używamy wartości 0,1 (czyli 10%) jako wyniku.

Dzięki tej funkcji przypisujesz każdej płatności datę i tym samym pozwalasz na okresy ułamkowe (podnoszenie lub dyskontowanie z mocą ułamkową). Kiedy dyskontujemy, bierzemy pod uwagę wartość czasu i zmniejszamy przyszłe kwoty tak, aby były one wyrażone w obecnych wartościach. Jest to technika powszechnie stosowana w finansach i analizie inwestycji, aby ocenić, ile przyszłe przepływy pieniężne są warte dzisiaj, uwzględniając stopę zwrotu lub stopę dyskontową, czyli prostych słowach, to taką stopę, przez którą przyszłe płatności są przeliczane, aby zrozumieć ich wartość obecnie.

Następnym krokiem jest obliczenie właśnie odpowiedniej stopy dyskontowej. W zasadzie, im większa stopa, tym bardziej wartości są redukowane. W zasadzie, im większa stopa, tym bardziej wartości są redukowane.

Podsumowanie

Funkcja XIRR() to potężne narzędzie dla analityków finansowych i osób odpowiedzialnych za ocenę opłacalności inwestycji. Pozwala ona na dokładne obliczenie wewnętrznej stopy zwrotu, uwzględniając nierównomiernie rozmieszczone w czasie przepływy pieniężne. Choć podobna do funkcji IRR(), różnica polega na tym, że XIRR pozwala na uwzględnienie różnych okresów pomiędzy płatnościami.

Warto zauważyć, że Excel stosuje technikę iteracyjną do obliczeń XIRR, co pozwala na uzyskanie precyzyjnych wyników. W praktyce, funkcja XIRR znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak zarządzanie finansami osobistymi, analiza inwestycji, ocena projektów biznesowych czy planowanie budżetów.

Funkcja XIRR() jest jednym z kluczowych narzędzi Excela, które umożliwiają dokładne i skomplikowane obliczenia finansowe. Jej zastosowanie znajduje się w szerokim spektrum dziedzin, zarówno w sferze osobistej, jak i biznesowej.

Zobacz również:

https://expose.pl/funkcja-mirr/

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.