fbpx

Funkcja Podziel.Tekst() w Excelu: Podział tekstu na fragmenty

Funkcja Podziel.Tekst() w programie Excel jest narzędziem przydatnym do podziału tekstu na fragmenty na podstawie określonych separatorów. Umożliwia wydobycie konkretnych części tekstu i organizację ich w różnych komórkach. W tym artykule przedstawimy składnię funkcji, omówimy argumenty oraz zaprezentujemy przykłady użycia. Odpowiemy również na najczęstsze pytania dotyczące tej funkcji.

Jak działa funkcja Podziel.Tekst() w Excelu?

Aby użyć funkcji Podziel.Tekst(), wpisz formułę w odpowiedniej komórce, podając tekst, separator oraz ewentualnie dodatkowe argumenty. Funkcja zwróci wynik podziału tekstu na fragmenty.

Jaka jest składnia funkcji Podziel.Tekst()?

Składnia funkcji Podziel.Tekst() jest następująca:

=Podziel.Tekst(Text; Col_delimiter; [Row_delimiter]; [Ignore_empty]; [Match_mode]; [Pad_with]).

Argumenty w nawiasach kwadratowych są opcjonalne.

  • Text: To jest wymagany argument, który określa tekst do podzielenia. Może to być tekst zawarty w komórce lub bezpośrednio wpisany tekst.
  • Col_delimiter: To jest wymagany argument, który określa separator stosowany do podziału tekstu na fragmenty w obrębie pojedynczej komórki. Może to być pojedynczy znak lub ciąg znaków.
  • Row_delimiter: To jest opcjonalny argument, który określa separator stosowany do podziału tekstu na fragmenty między komórkami w kolumnie. Domyślnie jest to pusty ciąg znaków.
  • Ignore_empty: To jest opcjonalny argument, który wskazuje, czy puste fragmenty tekstu mają być pomijane. Jeśli wartość tego argumentu wynosi PRAWDA, puste fragmenty zostaną pominięte. Jeśli wartość wynosi FAŁSZ lub jest pominięta, puste fragmenty będą uwzględniane. Domyślnie jest to FAŁSZ.
  • Match_mode: To jest opcjonalny argument, który określa sposób dopasowania separatorów. Jeśli wartość tego argumentu wynosi 1, separator musi być dopasowany dokładnie. Jeśli wartość wynosi 0 lub jest pominięta, separator może być dopasowany bez uwzględniania wielkości liter. Domyślnie jest to 0.
  • Pad_with: Wskazuje wartość, która ma zostać użyta do uzupełnienia brakujących fragmentów podczas podziału tekstu. Domyślnie wartość ta jest ustawiona na #N/D, co oznacza, że jeśli istnieje luka między separatorami, w wynikowym podziale tekst zostanie zastąpiony wartością #N/D. Jednakże, jeśli chcemy zastosować inną wartość w miejsce brakujących fragmentów, możemy podać ją jako argument „pad_with”. Może to być dowolna wartość tekstowa, liczbowa lub inny typ danych, który chcemy użyć do uzupełnienia luk w wynikowym podziale tekstu.

Czy funkcja Podziel.Tekst() może podzielić tekst na więcej niż dwa fragmenty?

Tak, funkcja Podziel.Tekst() może podzielić tekst na dowolną liczbę fragmentów. Możesz określić numer_fragmentu, aby wydobyć konkretny fragment, lub pominąć ten argument, aby otrzymać wszystkie fragmenty.

Jak podzielić adres email na nazwę użytkownika i domenę za pomocą funkcji Podziel.Tekst()?

Aby podzielić adres email na nazwę użytkownika i domenę, użyj funkcji Podziel.Tekst() i podaj adres email oraz znak „@” jako separator. Funkcja zwróci dwie części: nazwę użytkownika i domenę.

Przykłady użycia funkcji Podziel.Tekst()

Przykład 1: Podział imienia i nazwiska na osobne komórki:

=Podziel.Tekst(A2;” „)

Ta formuła podzieli imię i nazwisko znajdujące się w komórce A2 na osobne komórki, używając spacji jako separatora.

Przykład użycia funkcji Podziel.Tekst()

Przykład 2: Podział daty w formacie tekstowym na dzień, miesiąc i rok:

=Podziel.Tekst(A2; „/”)

Ta formuła podzieli datę znajdującą się w komórce A2 na trzy części: dzień, miesiąc i rok, używając ukośnika jako separatora.

Przykład użycia funkcji Podziel.Tekst()

Przykład 3: Podział adresu na ulicę, numer domu i kod pocztowy w dwóch kolumnach z pozostawieniem pustej komórki (pad_with):

=PODZIEL.TEKST(A2;”,”;” „;;;””)

Ta formuła podzieli adres znajdujący się w komórce A2 na trzy części: ulicę, numer domu i kod pocztowy, używając przecinka i spacji jako separatorów.

Podziel.Tekst()

Przykład 4: Podział listy wartości na osobne wiersze:

=PODZIEL.TEKST(A2;;ZNAK(10))

Ta formuła podzieli listę wartości znajdującą się w komórce A2 na osobne wiersze, używając tylko znaku nowej linii jako separatora wierszy.

Funkcja Podziel.Tekst()

Przykład 5: Podział ciągu znaków na podstawie niestandardowego separatora #/# dla kilku wierszy na raz używając CTRL+ENTER przy zatwierdzaniu funkcji:

=Podziel.Tekst(A2; ” #/# „)

Ta formuła podzieli ciąg znaków znajdujący się w komórce A2 na fragmenty na podstawie niestandardowego separatora ” #/# „. Jednocześnie jest powielona za jednym razem.

Funkcja Podziel.Tekst()

Przykład 6: Podział tekstu, ignorowanie pustych fragmentów:

=Podziel.Tekst(A13; „,”; ; PRAWDA)

Ta formuła podzieli tekst znajdujący się w komórce A13 na fragmenty, używając przecinka jako separatora i ignorując puste fragmenty.

Przykład 7: Podział tekstu, uwzględnianie wielkości liter:

=PODZIEL.TEKST(A2;”x”;;;0)

Ta formuła podzieli tekst znajdujący się w komórce A2 na fragmenty, używając znaku X jako separatora i nie uwzględniając wielkości liter przy dopasowaniu.

Podsumowanie

Funkcja Podziel.Tekst() w Excelu to przydatne narzędzie do podziału tekstu na fragmenty na podstawie określonych separatorów. Pozwala na elastyczną organizację danych w różnych komórkach. Składnia funkcji oraz dostępne argumenty zapewniają szerokie możliwości dostosowania podziału do konkretnych potrzeb. Przykłady użycia pokazują różnorodność zastosowań funkcji, w tym podział imion i nazwisk, dat, adresów, list wartości czy adresów email. Odpowiadając na najczęstsze pytania przybliżyliśmy Wam, jak korzystać z funkcji Podziel.Tekst(). Mamy nadzieję, że te informacje pomogą w efektywnym wykorzystywaniu funkcji Podziel.Tekst() w Excelu i usprawnią Wasze zadania związane z przetwarzaniem tekstu.

Warto na koniec również wspomnieć o narzędziu „Tekst jako Kolumny” w Excelu, które umożliwia podobne podziały tekstu na fragmenty lub Power Query, które potrafi wszystko. Jednak funkcja Podziel.Tekst() daje bardziej elastyczne i dynamiczne wyniki niż samo narzędzie „Tekst jako Kolumny”.

Zobacz również:

Szkolenia:

udostępnij:
Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.