fbpx

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO jest funkcją należącą do grupy wyszukujących tak samo jak WYSZUKAJ.POZIOMO. Przeszukuje ona pierwszą kolumnę określonego zakresu danych w poszukiwaniu ustalonej wartości, a następnie zwraca zawartość jednej z komórek znajdujących się po jej prawej stronie. Składnia funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO:

WYSZUKAJ.PIONOWO(szukana_wartość; tabela-tablica; nr_kolumny; [przeszukiwany_zakres])

gdzie:

  • szukana wartość – wartość, która ma zostać odnaleziona w pierwszej kolumnie przeszukiwanego zakresu danych,
  • tabela-tablica – obszar danych źródłowych, który ma zostać przeszukany i z którego ma zostać zwrócony wynik funkcji; obszar musi być jednolity, tzn. jeżeli wyszukując po pierwszej kolumnie, chcemy zwrócić wartość z kolumny, np. trzeciej, to zakresem będzie również kolumna znajdująca się pomiędzy nimi, mimo że nie będzie ona wykorzystywana przy wyszukiwaniu,
  • nr_kolumny – numer kolumny, z której będzie zwracana wartość; kolumny zakresu numerujemy za pomocą liczb całkowitych rozpoczynając od 1; argument nr_kolumny powinien mieć wartość z zakresu od 1 do numeru ostatniej kolumny w zakresie,
  • przeszukiwany_zakres – argument opcjonalny, w którym określamy jak ma wyglądać wyszukiwanie wartości w kolumnie, czy ma być ono dokładne czy przybliżone; do wyboru mamy dwie możliwości:
  • FAŁSZ – dokładne dopasowanie – funkcja wyszukuje w kolumnie wartości identycznej z zadaną; w przypadku nie znalezienia jej zwraca błąd,
  • PRAWDA – przybliżone dopasowanie, funkcja wyszukuje w pierwszej kolejności wartość dokładną; jeżeli takie nie zostanie znalezione funkcja wyszukuje wartość przybliżoną (w przypadku liczb jest to pierwsza mniejsza wartość od szukanej; aby dopasowanie przybliżone działało poprawnie przeszukiwane wartości powinny być posortowane w kolejności rosnącej).
Excel - Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

Ostatni argument możemy wybrać z listy, która zostanie rozwinięta podczas jego edycji lub bezpośrednio z klawiatury wpisując PRAWDA, FAŁSZ lub odpowiadające im wartości liczbowe 1 lub 0. W przypadku pominięcia argumentu najpierw wyszukiwana jest wartość dokładna a następnie dopasowanie przybliżone.

Zastosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO ma sens tylko w przypadku przeszukujemy wartości znajdujące się w pierwszej kolumnie; w innych sytuacjach należy zastosować inne rozwiązania.

Chcesz zdobyć wiedzę z Excela? Sprawdź nasze kursy informatyczne, oferujemy w nich między innymi kurs Excel. Sprawdź też poradnik o łatwym wyszukiwaniu w excelu z pomocą Fuzzy Lookup

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.