fbpx

Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO

Poziomy odpowiednik funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. WYSZUKAJ.POZIOMO przeszukuje pierwszy wiersz w poszukiwaniu zadanej wartości i zwraca inną wartość znajdującą się w jednej z komórek znajdujących się poniżej, w danej kolumnie. Składnia funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO przedstawia się następująco:

WYSZUKAJ.POZIOMO(szukana_wartość;tabela_tablica;nr_indeksu_wiersza;[przeszukiwany_zakres])

gdzie:

Excel - Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO
  • szukana wartość – wartość szukana w pierwszym wierszu przeszukiwanego zakresu źródłowego,
  • tabela-tablica – całkowity obszar danych źródłowych, musi zawierać zarówno pierwszy wiersz, który będzie przeszukiwany jak i ten, z którego wartość będzie zwracana; jeżeli pomiędzy nimi występują wiersze, to one również muszą wejść w skład tablicy, ponieważ obszar musi być spójny,
  • nr_indeksu_wiersza – numer wiersza tablicy zawierający dane, które maja być zwracane; należy pamiętać, że nie chodzi tu o numer wiersza całego arkusza, a numer z tablicy, która jest argumentem tabela-tablica; liczba powinna przyjmować wartość całkowitą z karesu od 1 do numeru ostatniego wiersza tablicy,
  • przeszukiwany_zakres – argument opcjonalny – określamy sposób dopasowania: 
  • FAŁSZ – dokładne dopasowanie – funkcja wyszukuje w kolumnie wartości identycznej z zadaną; w przypadku nie znalezienia jej zwraca błąd,
  • PRAWDA – przybliżone dopasowanie, funkcja wyszukuje w pierwszej kolejności wartość dokładną; jeżeli takie nie zostanie znalezione funkcja wyszukuje wartość przybliżoną.

Argument przeszukiwany_zakres możemy określić przy pomocy listy lub klawiatury (PRAWDA=1; FAŁSZ =0). W przypadku pominięcia argumentu przeszukiwany_zakres najpierw wyszukiwana jest wartość dokładna a następnie, w przypadku niepowodzenia, przybliżona. Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO wyszukuje wartość tylko i wyłącznie po pierwszym wierszu.

Chcesz zdobyć wiedzę z Excela? Sprawdź nasze kursy informatyczne, oferujemy w nich między innymi kurs Excel. Sprawdź też poradnik o łatwym wyszukiwaniu w excelu z pomocą Fuzzy Lookup

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.