fbpx

Funkcje ZAWIŃ.WIERSZE() i ZAWIŃ.KOLUMNY()

W świecie arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Microsoft Excel, często napotykamy sytuacje, w których potrzebujemy zmieścić duże ilości danych w ograniczonej przestrzeni. Właśnie w takich przypadkach przychodzą nam z pomocą funkcje ZAWIŃ.WIERSZE() i ZAWIŃ.KOLUMNY(). Te zaawansowane funkcje umożliwiają zawijanie wierszy i kolumn w celu utworzenia nowych tablic, które są bardziej czytelne i estetyczne. Dzięki nim możemy skompaktować dane, nie tracąc przy tym żadnych informacji. W dalszej części artykułu bliżej przyjrzymy się składni i możliwościom tych funkcji.

Składnia i argumenty funkcji ZAWIŃ.WIERSZE() i ZAWIŃ.KOLUMNY()

Składnia funkcji ZAWIŃ.WIERSZE() jest następująca:

=ZAWIŃ.WIERSZE(wektor; wrap_count (liczba_zawijania); [pad_with] (uzupełnienie) )

W składni tej występują trzy argumenty:

  • wektor: Wektor lub odwołanie do zawijania.
  • wrap_count: Maksymalna liczba wartości w każdym wierszu.
  • pad_with (opcjonalny): Wartość, za pomocą której ma nastąpić uzupełnienie. Domyślnie jest to #N/D, ale można zamienić na dowolną wartość np. „—„ .

Składnia funkcji ZAWIŃ.KOLUMNY ():

 =ZAWIŃ. KOLUMNY (wektor; wrap_count (liczba_zawijania); [pad_with] (uzupełnienie) )

Ta funkcja jest taka sama jak jej wersja pionowa, tylko że w poziomie.

W obu funkcjach wektor reprezentuje dane, które chcemy zawinąć, natomiast liczba_zawijania -> wrap_count określa, ile wartości chcemy umieścić w każdym wierszu (dla ZAWIŃ.WIERSZE()) lub w każdej kolumnie (dla ZAWIŃ.KOLUMNY()). Opcjonalny argument uzupełnienie -> pad_with pozwala określić wartość, która zostanie użyta do wypełnienia brakujących miejsc w wierszach lub kolumnach, jeśli liczba wartości nie jest wystarczająca.

Przykłady użycia funkcji ZAWIŃ.WIERSZE() i ZAWIŃ.KOLUMNY()

Dla każdego pytania przedstawione jest rozwiązanie wraz z przykładem danych źródłowych i zastosowaną funkcją.

Jak zawinąć wiersze i utworzyć nową tablicę z danych ułożonych w jednej kolumnie?

Wynikowa tablica będzie miała wymiary 19×4, a dane z kolumny A zostaną ułożone w przeznaczonym na to miejscu w kolumnach D:G.

Funkcje ZAWIŃ.WIERSZE() i ZAWIŃ.KOLUMNY()

Jak zawinąć wiersze i utworzyć nową tablicę z danych ułożonych w jednym wierszu?

Wynikowa tablica będzie miała wymiary 19×4, a dane z wiersza drugiego z kolumn od G do CD zostaną ułożone w przeznaczonym na to miejscu w kolumnach A:D.

Funkcje ZAWIŃ.WIERSZE() i ZAWIŃ.KOLUMNY()

Jak zawinąć kolumny i utworzyć nową tablicę?

Wynikowa tablica będzie miała wymiary 4×5, a dane z kolumny B zostaną ułożone w przeznaczonym na to miejscu w kolumnach E:I.

Funkcje ZAWIŃ.WIERSZE() i ZAWIŃ.KOLUMNY()

Jak zawinąć kolumny i utworzyć nową tablicę z danych z brakującymi elementami?

Jeśli zakres tablicy będzie miał za mało danych do równego podzielenia, wtedy zwrócony zostanie błąd #N/D. Aby nie wyświetlać tego błędu użyjemy argumentu pad_with.

Jak utworzyć dynamiczną tabelę z danych w formacie csv?

Może się zdarzyć że będziemy mieli ciąg znaków oddzielonych przecinkami, średnikami lub spacjami. Aby bez zbędnego klejenia danych możemy użyć funkcji ZAWIJAJ.WIERSZE() ale z małą pomocą innych funkcji tablicowych dostępnych w Excelu 365.

W komórce A1 mamy dane, które rozłożymy w trzy kolumny w odpowiednich miejscach od A4 do C19. Funkcja będzie dynamiczna, więc gdy dane się zmienią wszystko się uaktualni.

Funkcje ZAWIŃ.WIERSZE() i ZAWIŃ.KOLUMNY()

Podsumowanie

Funkcje ZAWIŃ.WIERSZE() i ZAWIŃ.KOLUMNY() w programie Excel są przydatnym narzędziem do kompaktowania danych w arkuszach kalkulacyjnych. Pozwalają one na tworzenie nowych tablic, które są bardziej czytelne i estetyczne. Możemy określić, ile wartości chcemy umieścić w każdym wierszu lub kolumnie, a także opcjonalnie wypełnić brakujące miejsca określoną wartością. Te funkcje są szczególnie przydatne, gdy mamy do czynienia z dużymi zestawami danych i chcemy je przedstawić w bardziej zwięzły sposób lub dane źródłowe są poukładane w odpowiedniej hierarchii i są w niestandardowy sposób przedstawione np. w jednej komórce… 😊  Jeśli nie masz Excela 365, to ratunkiem i wcale nie tak bardzo skomplikowanym będzie Power Query lub zaawansowane programowanie makr VBA. Zachęcam do zapoznania się z tymi narzędziami na naszych szkoleniach MS Excel.

Zobacz również:

Szkolenia:

udostępnij:
Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.