fbpx

Klasyfikowanie danych bez sortowania (funkcja POZYCJA, POZYCJA.ŚR, POZYCJA.NAJW)

Jak działa funkcja Pozycja()

Funkcja ta istnieje w Excelu do wersji 2010, należy do kategorii funkcji statystycznych. Korzysta się z niej w momencie gdy chcemy określić pozycję danej liczby w zakresie. Można ją określić rosnąco lub malejąco. (Jest to zamiennik sortowania listy, pozycja liczby oznaczałaby jej miejsce na liście po sortowaniu.)

W poniższym zadaniu chcielibyśmy ustalić pozycję temperatury 28 stopni względem całej listy. Funkcja zawiera trzy argumenty. Pozycja():

  • Liczba – liczba, której chcemy określić pozycję
  • Lista– tablica lub zakres z której będziemy ustalać pozycję liczby. Wartości nie liczbowe są ignorowane.
  • Lp – sposób sortowania, jeżeli 0 lub puste – sortowanie malejące, 1 – sortowanie rosnące
Funkcja POZYCJA

Funkcja zwraca 12 ponieważ 28 stopni jest 12 pozycją licząc od najmniejszej do największej z całego zakresu. Argumenty w funkcji:

Funkcja POZYCJA

Jak działa funkcja Pozycja.Najw()

W poniższym przykładzie będziemy chcieli ustalić w kolumnie C pozycję studenta w rankingu w zależności od punktacji. Im więcej punktów tym wyższe miejsce na liście. (Zdjęcie nie zawiera całej listy).

Funkcja POZYCJA.NAJW
Funkcja POZYCJA.NAJW

Pierwszym argumentem funkcji jest Liczba, czyli wskazujemy której wartości należy nadać miejsce w rankingu. Następnym argumentem jest Odwołanie czyli cały zakres wszystkich punktacji z zakresu (kolumna B). Trzeci argument to Lp, tu należy wpisać 0 (lub zostawić puste) bo lista ma być malejąca. W przypadku gdy dwóch lub więcej studentów otrzymało by tyle samo punktów funkcja Pozycja.Najw() zwróci ten sam wynik (to samo miejsce w rankingu).

Jak działa funkcja Pozycja.Śr()

W tym zadaniu chcemy ustalić średnią pozycję temperatury, która występuje na liście jako wartość zduplikowana. W kolumnie D mamy te same wartości temperatur tylko posortowane (kolumna pomocnicza aby łatwiej zrozumieć funkcję). Komórki z czerwonym tłem oznaczają wartości temperatur, które się powtarzają. Do komórki E4 wprowadzamy funkcję. Argumenty są takie same jak w powyższych funkcjach.

Chcemy ustalić średnią pozycję temperatury 20 stopni, która występuje 4 razy. W argumencie liczba wpisujemy 20, w argumencie Odwołanie podajemy zakres z danymi z kolumny B. W argumencie lp wpisujemy 1 czyli sortowanie rosnące. Wynik jaki otrzymaliśmy to 3,5. Oznacza to że średnia zduplikowanej wartości 20 na tej liście to pozycja 3,5.

Funkcja POZYCJA.ŚR
Funkcja POZYCJA.ŚR


Zobacz również:

Szkolenia MS Excel:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.