fbpx

Kurs Budowa Dashboardów Analitycznych w MS Excel

Czas trwania
24 godziny
Uzyskany certyfikat
Expose
Najbliższy termin
27.08.2024 - 29.08.2024

o szkoleniu

Opis szkolenia

Szkolenie Budowa Dashboardów Analitycznych w MS Excel to intensywny trzydniowy kurs, który umożliwi uczestnikom opanowanie zaawansowanych umiejętności w tworzeniu efektywnych pulpitów analitycznych w MS Excel. Uczestnicy dowiedzą się, jak projektować i dostosowywać dashboardy do potrzeb menedżerskich, wykorzystując różnorodne źródła danych. Kurs obejmuje również obszerny zakres funkcji i narzędzi Excela dedykowanych budowie pulpitów oraz praktyczne aspekty prezentacji danych.

Czego Cię nauczymy?

Pozyskiwanie Danych Źródłowych

W tym module uczestnicy zdobywają umiejętności efektywnego pozyskiwania danych z różnych źródeł. Wprowadzenie do importu plików tekstowych, pobierania danych ze stron internetowych oraz łączenia danych z bazami danych, takimi jak MS Access czy SQL Server, pozwala na skuteczne gromadzenie informacji.

Dynamiczne Wykresy i Grafiki

W tym module skupiamy się na efektywnym przedstawianiu danych za pomocą dynamicznych wykresów. Uczestnicy dowiadują się, jak dostosować wykresy do różnych potrzeb prezentacyjnych, wybierać odpowiednie dane oraz korzystać z zaawansowanych funkcji.

Tabele Przestawne

Moduł ten koncentruje się na budowie i efektywnym wykorzystaniu tabel przestawnych. Uczestnicy opanowują techniki budowy tabeli przestawnej zarówno na podstawie zwykłej listy danych, jak i za pomocą istniejących tabel. Przećwiczenia obejmują także filtry, fragmentatory oraz osie czasu w tabelach przestawnych. Poprzez poznanie funkcji odświeżania danych uczestnicy są gotowi do dynamicznego analizowania informacji.

Budowa Pulpitu Analitycznego

W tym kluczowym module uczestnicy integrują zdobyte umiejętności w projektowaniu pulpitu analitycznego. Skupiamy się na przenoszeniu wykresów, wykorzystaniu tabel z obliczeniami oraz odpowiednim rozmieszczeniu danych przy użyciu narzędzi. Uczestnicy poznają także formanty sterujące, takie jak przyciski, listy rozwijane czy suwaki, umożliwiające interaktywne zarządzanie danymi. Moduł ten kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie w projektach.

Program szkolenia

1. Podstawy Pulpitu Menedżerskiego

 • Definicja pulpitu menedżerskiego
 • Przykłady typowych KPI dla różnych branż
 • Proces projektowania pulpitu analitycznego

2. Pozyskiwanie Danych Źródłowych

 • Import plików tekstowych do MS Excel
 • Pobieranie danych ze stron internetowych
 • Konsolidacja plików MS Excel
 • Wprowadzenie do Power Query

3. Przygotowanie i Obróbka Danych Źródłowych

 • Zastosowanie formuł i funkcji Excela
 • WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, X.DOPASUJ, UNIKATOWE, SORTUJ, PRZESUNIĘCIE, ADR.POŚR
 • DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DATA.RÓŻNICA, DZIEŃ.TYG
 • LET, WARUNKI, JEŻELI, LUB, ORAZ, JEŻELI.BŁĄD
 • USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, PODZIEL.TEKST, DŁ, ZNAJDŹ, LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU
 • ŚREDNIA.WARUNKÓW, MAKS.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI, MEDIANA, MAX.K
 • WARUNKÓW, ZAOKR, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.DÓŁ, ZAOKR.W.GÓRĘ, ZAOKR.W.DÓŁ
 • CZY.BŁĄD, CZY.PUSTA

4. Dynamiczne Wykresy i Grafiki

 • Wybór danych prezentowanych na wykresie
 • Tworzenie i przenoszenie wykresów
 • Modyfikowanie i formatowanie elementów wykresu
 • Zmiana zakresu danych na wykresie
 • Style, układy i kolory wykresu
 • Szablony wykresu
 • Wykresy kombinowane
 • Filtrowanie wykresu
 • Omówienie karty Projekt wykresu i Formatowanie
 • Dobór skali wykresu
 • Etykiety niestandardowe, np. wykorzystujące ikony
 • Wykresy na mapach
 • Praca z kształtami i hiperłączami

5. Formatowanie Warunkowe i Niestandardowe

 • Wyróżnianie komórek
 • Paski danych
 • Skale kolorów
 • Formatowanie warunkowe dat
 • Formatowanie warunkowe liczb
 • Formatowanie warunkowe przy wykorzystaniu formuł
 • Niestandardowe formaty liczb oraz dat
 • Wykorzystanie symboli zastępczych
 • Separator dziesiętny, tysięcy, milionów

6. Tabele i Wykresy Przestawne

 • Wstęp do tworzenia tabel przestawnych
 • Grupowanie danych
 • Sortowanie i filtrowanie w tabelach przestawnych
 • Zmiana typów podsumowań oraz pokazywanie wartości jako
 • Tworzenie niestandardowych obliczeń za pomocą Pola obliczeniowego
 • Ustawienia pola wartości i format liczb
 • Style i opcje stylu tabel przestawnych
 • Sumy częściowe, końcowe i układ raportu
 • Odświeżanie raportu i zmiana źródła danych
 • Strony filtru raportu
 • Tworzenie wykresów przestawnych
 • Analiza i naprawa danych źródłowych do tabeli przestawnej
 • Bufor tabeli przestawnej (Pivot Cache)
 • Funkcja WEŹDANETABELI

7. Budowa Pulpitu Analitycznego

 • Przenoszenie wykresów
 • Wykorzystanie tabel z obliczeniami i narzędzie: Aparat fotograficzny
 • Odpowiednie rozmieszczenie przygotowanych danych
 • Formanty Sterujące
 • Przyciski, listy rozwijane, grupy opcji, suwaki
 • Zmiana kluczowych parametrów za pomocą formantów

8. Zaawansowane techniki wykorzystania pulpitów analitycznych

 • Dystrybucja pulpitu
 • Ograniczenie możliwości wprowadzania danych
 • Ochrona pulpitu i blokada obiektów typu wykres, tabela
 • Ukrywanie danych źródłowych
 • Tips & Tricks

9. Ćwiczenia i praktyczne Zastosowanie

 • Uczestnicy pracują nad indywidualnymi projektami
 • Sesja pytań i odpowiedzi, dzielenie się doświadczeniem
Pliki do pobrania
Wybierz rodzaj szkolenia
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne
Cena szkolenia:
Od 1 611 PLN /netto
Szkolenie zawiera:
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia w kameralnych grupach
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
Dodatkowo dostęp do szkolenia i materiałów online
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia 1 na 1 z trenerem
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
Dodatkowo dostęp do szkolenia i materiałów online
trenerzy
Nasi prowadzący
Łukasz Grochowina

Certyfikowany trener Microsoft (MCT). Doświadczony trener z zakresu szkoleń komputerowych. Specjalista z zakresu obsługi programów Business Intelligence, a w szczególności Microsoft Power BI, Microsoft Power Pivot, Microsoft Power Query, Microsoft Excel, Microsoft Access, Office 365, SQL, programowanie w VBA.

Karol Kulik

Certyfikowany Trener Microsoft (MCT). Trener Expose z zakresu programów Microsoft Office na wszystkich poziomach zaawansowania (Microsoft Excel, Microsoft Access, Power Point, Power Pivot, Power Query). Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu programu Excel, baz danych i analizy danych.

Mateusz Ambroziak

Certyfikowany trener Microsoft (MCT) z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft. Specjalizuje się w obsłudze programów Microsoft Office, a w szczególności Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint oraz analizie danych.

Krzysztof Stajkowski

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft. Specjalizuje się w obsłudze programów Microsoft Office, a w szczególności Microsoft Excel, VBA oraz analizie danych.

Paweł Niewęgłowski

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert 2019). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft oraz analizy danych. Specjalizuje się w analizie danych i business intelligence.

Tomek Gruszka

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert. Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft. Specjalizuje się w obsłudze programów Microsoft Office, a w szczególności Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint oraz analizie danych.

Łukasz Szyper

Łukasz zdobywał doświadczenie ucząc w kraju i za granicą, w języku polskim i angielskim. Prowadził indywidualne konsultacje, szkolenia grupowe oraz prezentacje i wykłady. Pierwsze szkolenie zrealizował w 2004 roku. Od tego czasu pracował dla wielu firm szkoleniowych i setek klientów. Prowadzone przez niego szkolenia ukończyło już kilkanaście tysięcy osób.

warunki nauczania

Nasze sale szkoleniowe

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

certyfikaty
Potwierdzone umiejętności
Expose

Po każdym ukończonym szkoleniu otrzymujesz certyfikat, który potwierdza ukończenie szkolenia w danym terminie oraz dokumentuje ramowy zakres ukończonego szkolenia, a tym samym posiadane umiejętności.

Na przestrzeni 10 lat współpracowaliśmy z największymi firmami i instytucjami w Polsce, przez co nasze certyfikaty są rozpoznawane w całym kraju.

opinie
Co mówią kursanci?

Informacje zdobyte na szkoleniu w bardzo wysokim stopniu wykorzystywane są w codziennej pracy.

Piotr Drubkowski

Kurs Microsoft Excel Zaawansowany jest przydatny pod względem przedstawienia praktycznego zastosowania funkcji programu. Kilkakrotne powtórzenie funkcji na różnych przykładach utrwaliło wiedzę i teraz procentuje w szybszym wykonywaniu poszczególnych zadań. Wystawiane świadectwo odbycia kursu jest potwierdzeniem podwyższonych kwalifikacji.

Katarzyna Michel

Szczególnie podobał mi się sposób prezentacji, sposób wytłumaczenia przez trenera, różnorodność zadań.

Anonim

Poznałam nowe zastosowania już znanych funkcji które będę mogła wykorzystać w codziennej pracy.

Katarzyna Luboińska

Bardzo przydatne. Pomoże mi to z pewnością zoptymalizować pliki na których pracuję.

Jakub Lubiejewski

Z pewnością usprawnię wiele ze swoich dotychczasowych operacji w programie Excel.

Sylwia Barakeh

Szkolenie jest przydatne ze względu na możliwość zastosowania tego materiału w pracy lub w środowisku naukowym.

Anna Karolina Korgol

bardzo przydatne w codziennej pracy księgowego

Anna Chrupek

Szkolenie uważam za bardzo przydatne. Wiedza zdobyta na szkoleniu z pewnością przyda się w codziennej pracy z arkuszem kalkulacyjnym

Katarzyna Wronka

Jako, że excel jest teraz podstawowym narzędziem biurowym, to generalnie bardzo przyda się to szkolenie w jeszcze sprawniejszym wykorzystywaniu excela w codziennej pracy.

Bartosz Rompała

Szczególnie podobała mi się praktyczna przydatność treści szkolenia oraz sposób prezentacji treści.

Anonim

Szkolenie bardzo interesujące, zostały pokazana/omówione praktyczne funkcje excela

Adam Lewandowski

Pomogło w uzyskaniu szerszego poglądu w rozwiązwywaniu dotychczasowych problemów w pracy z MS Excel.

Anonim

Bardzo przydatne. Pomoże mi to z pewnością zoptymalizować pliki na których pracuję.

Jakub Lubiejewski

Spodobało mi się pozytywne nastawienie trenera i duża ilość ćwiczeń.

Anonim

Na pewno zdobyte umiejętnosci przydadza sie w poszukiwanej przeze mnie pracy analityka sprzedazy.

Lidia Weychan

Szkolenie będzie dla mnie ważne w zakresie wiedzy tabel przestawnych i konsolidacji plików w MS Excel.

Małgorzata Skwarek
Kurs dostępny również online
Szkolenie Excel Zaawansowany dostępne jest również w wersji online na naszej platformie: https://online.expose.pl/. Kurs online składa się z 37 lekcji video i testu wiedzy. W ramach kursu otrzymujesz dostęp do platformy z nagraniami video, plikami ćwiczeniowymi oraz skryptem w PDF.
Zapisz się!
Miejsca i terminy szkolenia
Miejsce szkolenia
Data szkolenia
Rodzaj
Wybrane
Warszawa
06.05.2024 - 08.05.2024
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
06.05.2024 - 08.05.2024
Zdalne
Warszawa
27.08.2024 - 29.08.2024
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
27.08.2024 - 29.08.2024
Zdalne
Warszawa
12.11.2024 - 14.11.2024
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
12.11.2024 - 14.11.2024
Zdalne
Warszawa
10.02.2025 - 12.02.2025
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
10.02.2025 - 12.02.2025
Zdalne
Formularz zapisu na szkolenie
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne

  Szkolenia zamknięte na wyłączność

  Zajmujemy się również organizowaniem szkoleń zamkniętych, na wyłączność, dla osób lub firm, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Wystarczy się z nami skontaktować i ustalić szczegóły.

  Kontakt
  zobacz też
  Podobne szkolenia
  Czas trwania
  16 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  06.06.2024 - 07.06.2024
  Cena szkolenia:
  Od 674 PLN /netto
  Czas trwania
  40 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Microsoft
  Najbliższy termin
  03.06.2024 - 14.06.2024
  Cena szkolenia:
  1 890 PLN /netto
  Czas trwania
  40 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  22.05.2024 - 24.05.2024
  Cena szkolenia:
  Od 1 971 PLN /netto
  Gratulacje!
  Wniosek został wysłany prawidłowo.
  Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.