fbpx

Kurs Excel VBA poziom zaawansowany

Czas trwania
16 godzin
Uzyskany certyfikat
Expose
Najbliższy termin
24.02.2022 - 25.02.2022

o szkoleniu

Opis szkolenia

Kurs Excel VBA poziom zaawansowany jest rozszerzeniem szkolenia „Microsoft Excel – Programowanie w języku VBA poziom średnio zaawansowany”. Dzięki VBA możesz zautomatyzować praktycznie każde, nawet najbardziej mozolne zadanie. W trakcie szkolenia poznasz mechanizm bezpieczeństwa dla makr, środowisko ich powstawania i testowania oraz tworzenie dodatków do Excela. W szczególności nauczysz się tworzyć dynamiczne wykresy, zaawansowane formularze do wprowadzania danych oraz tabele przestawne. Opis tych i wielu innych zagadnień poznasz na szkoleniu, dzięki któremu zaoszczędzisz mnóstwo bezcennego czasu!

Czego Cię nauczymy?

Model obiektowy

Excel bazuje w luźny sposób na idei programowania obiektowego. Na kursie skupimy się na modelu obiektowym Excela, czyli zestawie obiektów, które są dostępne w każdej chwili dla programisty. Obiekt jest pewnego rodzaju pojemnikiem odzwierciedlającym jakiś element Excela.

Obsługa błędów

Podczas pisania makr oraz tworzenia aplikacji trzeba rozważyć działanie programu podczas wystąpienia błędu. Jeśli w aplikacji nie została zaimplementowana obsługa błędów, to w przypadku wystąpienia błędu język Visual Basic przerywa wykonywanie kodu i wyświetla komunikat o błędzie.


Takie zachowanie programu prawdopodobnie denerwowałoby jego przyszłego użytkownika. w języku Visual Basic for Applications instrukcja On Error odpowiednio kieruje wykonywaniem kodu w przypadku błędu.

Tabele przestawne z poziomu języka VBA

W programie Excel możemy tworzyć tabele przestawne z poziomu paska narzędzi. Wtedy uzyskujemy pojedynczą tabelę lub wykres przestawny. a co w przypadku gdy jednym przyciskiem chcemy stworzyć całą serię tabel i wykresów przestawnych?


Wówczas z pomocą przychodzi język Visual Basic, w którym możemy połączyć narzędzia tabel przestawnych z obiektami UserForm i funkcjami formatowania danych tworząc skomplikowane aplikacje analityczne.

Tworzenie dodatków

Niektóre dodatki są wbudowane w program Excel, na przykład dodatek Solver czy pakiet Analysis ToolPak. Inne dodatki możesz tworzyć samem, a następnie dodawać je do Excela – są to tak zwane dodatki XLAM.


Dodatki te tworzy się w VBE – Visual Basic Editor, dostępnym standardowo w pakiecie MS Office, nie ma potrzeby zakupu dodatkowych narzędzi programistycznych. Jest to edytor, w którym możemy tworzyć funkcje i formularze stworzone na potrzeby zwykłych arkuszy z obsługą makr.

Program szkolenia

1. Wstęp

 • Krótkie powtórzenie treści zawartych w kursie „Podstawy programowanie w języku VBA”
 • Omówienie zasad korzystania z edytora VBA i tworzenia bezpiecznych aplikacji VBA

2. Formuły w stylu W1K1

 • Odwołania do komórek: porównanie stylu A1 z W1K1
 • Przełączanie Excela w celu wyświetlania odwołań w stylu W1K1
 • Objaśnienie stylu odwołań R1C1
 • Odwołania względne, bezwzględne i mieszane
 • Formuły tablicowe

3. Programowanie zdarzeń

 • Poziomy zdarzeń
 • Wykorzystywanie zdarzeń
 • Zdarzenia związane ze skoroszytem
 • Zdarzenia związane z arkuszem
 • Zdarzenia dotyczące wykresów
 • Zdarzenia poziomu aplikacji

4. Tworzenie wykresów

 • Odwoływanie się do wykresów i obiektów wykresów w kodzie VBA
 • Rejestrowanie poleceń z poziomu kart Układ lub Projektowanie
 • Wykorzystanie obiektu SetElement do emulowania zmian na wstążce Układ
 • Tworzenie zaawansowanych wykresów

5. Wykorzystanie języka VBA do tworzenia tabel przestawnych

 • Definiowanie bufora tabeli przestawnej
 • Tworzenie i konfigurowanie tabeli przestawnej
 • Dodawanie pól do obszaru danych
 • Wykorzystanie wielu pól wartości
 • Obliczanie liczby rekordów
 • Grupowanie dat według miesięcy, kwartałów i lat
 • Modyfikowanie obliczeń w celu wyświetlania procentów
 • Eliminowanie pustych komórek w obszarze wartości
 • Filtrowanie źródła danych
 • Wykorzystanie fragmentatorów
 • Wyliczane pola danych i elementy
 • Wykorzystanie właściwości ShowDetail do filtrowania zestawu rekordów

6. Zaawansowane możliwości Excela

 • Operacje na plikach
 • Łączenie i rozdzielanie skoroszytów
 • Korzystanie z komentarzy w komórkach
 • Obliczanie czasu wykonania kodu
 • Wskaźnik postępu wykonywania operacji w komórce
 • Czytanie informacji ze stron WWW
 • Praca z tablicami

7. Tworzenie klas, rekordów i kolekcji

 • Wstawianie modułu klasy
 • Tworzenie własnych obiektów
 • Wykorzystanie procedur Property Let i Property Get do zarządzania korzystania z obiektów
 • Tworzenie kolekcji w module standardowym iw module klasy

8. Zaawansowane techniki wykorzystania obiektów UserForm

 • Więcej formantów obiektów UserForm
 • Formanty i kolekcje
 • Niemodalne obiekty UserForm
 • Korzystanie z hiperłączy
 • Dodawanie formantów w czasie działania programu („w locie”)
 • Przezroczyste formularze

9. Obsługa błędów

 • Debugowanie błędów
 • Podstawowa obsługa błędów za pomocą konstrukcji On Error GoTo
 • Bloki obsługi błędów
 • Problemy związane z zabezpieczeniami kodu

10. Tworzenie dodatków

 • Charakterystyka standardowych dodatków
 • Konwersja skoroszytu Excela na dodatek
 • Instalacja dodatków
Pliki do pobrania
Wybierz rodzaj szkolenia
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne
Cena szkolenia:
Od 1 431 PLN /netto
Szkolenie zawiera:
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia w kameralnych grupach
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
Samodzielne stanowisko komputerowe (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)
Zajęcia 1 na 1 z trenerem
Przerwy kawowe oraz lunch
Certyfikat ukończenia kursu
Konsultacje online z trenerem po szkoleniu
Materiały w wersji papierowej
trenerzy
Nasi prowadzący
Łukasz Grochowina

Certyfikowany trener Microsoft (MCT). Doświadczony trener z zakresu szkoleń komputerowych. Specjalista z zakresu obsługi programów Business Intelligence, a w szczególności Microsoft Power BI, Microsoft Power Pivot, Microsoft Power Query, Microsoft Excel, Microsoft Access, Office 365, SQL, programowanie w VBA.

Karol Kulik

Certyfikowany Trener Microsoft (MCT). Trener Expose z zakresu programów Microsoft Office na wszystkich poziomach zaawansowania (Microsoft Excel, Microsoft Access, Power Point, Power Pivot, Power Query). Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu programu Excel, baz danych i analizy danych.

Paweł Niewęgłowski

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert (MOS Excel Expert 2019). Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft oraz analizy danych. Specjalizuje się w analizie danych i business intelligence.

Piotr Michoń

Certyfikowany trener Microsoft z tytułem Microsoft Excel Expert. Ekspert w zakresie rozwiązań Microsoft oraz analizy danych. Specjalizuje się w analizie danych i business intelligence.

warunki nauczania

Nasze sale szkoleniowe

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

Nasze biuro i sale szkoleniowe

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Budynek Renaissance Tower

certyfikaty
Potwierdzone umiejętności
Expose

Po każdym ukończonym szkoleniu otrzymujesz certyfikat, który potwierdza ukończenie szkolenia w danym terminie oraz dokumentuje ramowy zakres ukończonego szkolenia, a tym samym posiadane umiejętności.

Na przestrzeni 10 lat współpracowaliśmy z największymi firmami i instytucjami w Polsce, przez co nasze certyfikaty są rozpoznawane w całym kraju.

opinie
Co mówią kursanci?

Informacje zdobyte na szkoleniu w bardzo wysokim stopniu wykorzystywane są w codziennej pracy.

Piotr Drubkowski

Kurs Microsoft Excel Zaawansowany jest przydatny pod względem przedstawienia praktycznego zastosowania funkcji programu. Kilkakrotne powtórzenie funkcji na różnych przykładach utrwaliło wiedzę i teraz procentuje w szybszym wykonywaniu poszczególnych zadań. Wystawiane świadectwo odbycia kursu jest potwierdzeniem podwyższonych kwalifikacji.

Katarzyna Michel

Szczególnie podobał mi się sposób prezentacji, sposób wytłumaczenia przez trenera, różnorodność zadań.

Anonim

Poznałam nowe zastosowania już znanych funkcji które będę mogła wykorzystać w codziennej pracy.

Katarzyna Luboińska

Bardzo przydatne. Pomoże mi to z pewnością zoptymalizować pliki na których pracuję.

Jakub Lubiejewski

Z pewnością usprawnię wiele ze swoich dotychczasowych operacji w programie Excel.

Sylwia Barakeh

Szkolenie jest przydatne ze względu na możliwość zastosowania tego materiału w pracy lub w środowisku naukowym.

Anna Karolina Korgol

bardzo przydatne w codziennej pracy księgowego

Anna Chrupek

Szkolenie uważam za bardzo przydatne. Wiedza zdobyta na szkoleniu z pewnością przyda się w codziennej pracy z arkuszem kalkulacyjnym

Katarzyna Wronka

Jako, że excel jest teraz podstawowym narzędziem biurowym, to generalnie bardzo przyda się to szkolenie w jeszcze sprawniejszym wykorzystywaniu excela w codziennej pracy.

Bartosz Rompała

Szczególnie podobała mi się praktyczna przydatność treści szkolenia oraz sposób prezentacji treści.

Anonim

Szkolenie bardzo interesujące, zostały pokazana/omówione praktyczne funkcje excela

Adam Lewandowski

Pomogło w uzyskaniu szerszego poglądu w rozwiązwywaniu dotychczasowych problemów w pracy z MS Excel.

Anonim

Bardzo przydatne. Pomoże mi to z pewnością zoptymalizować pliki na których pracuję.

Jakub Lubiejewski

Spodobało mi się pozytywne nastawienie trenera i duża ilość ćwiczeń.

Anonim

Na pewno zdobyte umiejętnosci przydadza sie w poszukiwanej przeze mnie pracy analityka sprzedazy.

Lidia Weychan

Szkolenie będzie dla mnie ważne w zakresie wiedzy tabel przestawnych i konsolidacji plików w MS Excel.

Małgorzata Skwarek
Zapisz się!
Miejsca i terminy szkolenia
Miejsce szkolenia
Data szkolenia
Rodzaj
Wybrane
-10%
Cała Polska
24.02.2022 - 25.02.2022
Zdalne
Warszawa
24.02.2022 - 25.02.2022
Stacjonarne
Warszawa
28.03.2022 - 29.03.2022
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
28.03.2022 - 29.03.2022
Zdalne
Warszawa
27.04.2022 - 28.04.2022
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
27.04.2022 - 28.04.2022
Zdalne
Warszawa
08.06.2022 - 09.06.2022
Stacjonarne
-10%
Cała Polska
08.06.2022 - 09.06.2022
Zdalne
Formularz zapisu na szkolenie
Szkolenie grupowe
Szkolenie indywidualne

  Szkolenia zamknięte na wyłączność

  Zajmujemy się również organizowaniem szkoleń zamkniętych, na wyłączność, dla osób lub firm, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Wystarczy się z nami skontaktować i ustalić szczegóły.

  Kontakt
  zobacz też
  Podobne szkolenia
  Czas trwania
  16 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  07.03.2022 - 08.03.2022
  Cena szkolenia:
  Od 632 PLN /netto
  Czas trwania
  16 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Najbliższy termin
  17.02.2022 - 18.02.2022
  Cena szkolenia:
  Od 981 PLN /netto
  Czas trwania
  40 godzin
  Uzyskany certyfikat
  Expose
  Microsoft
  Najbliższy termin
  05.02.2022 - 26.02.2022
  Cena szkolenia:
  1 790 PLN /netto
  Gratulacje!
  Wniosek został wysłany prawidłowo.
  Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.