Bootcamp – Programowanie w języku Java

Bootcamp  - Podstawy programowania
w języku JAVA

START NAJBLIŻSZEJ GRUPY:

4-5 SIERPNIA 2018 R.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

140H

(96h kodowania na kursie + 44h pracy w domu z naszymi materiałami)

 

CENA:

3390,00 PLN NETTO, 4 169,70 PLN BRUTTO

(możesz zapłacic w 3 ratach po 1130 zł netto
bez żadnych dodatkowych kosztów, sprawdź)

 

GRUPA:

MAX 8 OSÓB

ZAPEWNIAMY:

 • 10 tygodni pod okiem specjalistów
 • Nieograniczony dostęp do szkolenia Java online na www.chcesieuczyc.pl, gdzie możesz utrwalać zdobytą wiedzę
 • Konsultacje online z trenerem
 • Tworzenie projektu, z jakim spotkasz się w przyszłej pracy
 • Poczęstunek w cenie, w tym nieograniczona (!) ilość kawy
 • Samodzielne stanowisko komputerowe
  (nie musisz przychodzić z własnym laptopem)

Opis

Poznaj język Java! Zyskaj cenne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności. Proponujemy skuteczną i wygodną metodę prowadzenia kursu, która polega na podsumowaniu każdej części prezentowanego materiału szkoleniowego oraz sprawdzeniu nowo nabytej wiedzy za pomocą testu. W podsumowaniach jeszcze raz zbieramy najważniejsze zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę. Testy służą rozwijaniu przez kursanta kreatywnego, algorytmicznego myślenia i polegają na sprawdzeniu zdobytych umiejętności i późniejszy ich skonfrontowaniu z innymi rozwiązaniami. Podsumowania oraz testy mają za zadanie wskazać kursantowi "dziwne" miejsca w strukturach Javy oraz jej zachowanie w pewnych charakterystycznych sytuacjach (tego typu sytuacje są sprawdzane na egzaminach certyfikujących).

Dla kogo jest kurs?

Kurs jest przygotowany dla osób zupełnie początkujących, które nie miały wcześniej styczności z programowaniem, a chcą zacząć karierę w branży IT na stanowisku Junior Java Developer (młodszy programista Java).
Większość absolwentów tego kursu to osoby bez wykształcenia technicznego. Wystarczy, że potrafisz posługiwać się komputerem - czyli kopiować pliki, tworzyć foldery, sprawnie pisać na klawiaturze - resztą zajmiemy się my! Z doświadczenia wiemy, że ten kurs był zaczątkiem (naprawdę znakomitej) kariery wielu naszych kursantów - kontynuowali oni naukę Javy w środowisku webowym na naszym kursie "Programista Java" lub poszli w kierunku Javy na Androidzie.

Jak przebiega Kurs?

jak przebiega kurs java

1 weekend (16h) - zajęcia

Zajęcia pod okiem doświadczonego trenera - praktyka, na co dzień zajmującego się pisaniem aplikacji w Javie. Podczas zajęć w każdej chwili możesz go zapytać i poprosić o pomoc. Na szkoleniu stawiamy na praktykę, minimum teorii. Już na pierwszych zajęciach zaczniesz kodować. Nasze szkolenia to w 90% warsztaty.

 

Przerwa

W tym czasie przyswajasz omówiony materiał. Masz możliwość powtórzenia materiału korzystając z szkolenia w wersji online dostępnego na naszej platformie www.chcesieuczyc.pl - bez dodatkowych opłat. Dodatkowo wykonujesz zdania domowe zlecone przez prowadzącego. W razie niejasności możesz bez opłat skorzystać z konsultacji online z trenerem. Na prace w domu poświęcasz co najmniej 10h.

jak-przebiega-kurs

2 weekend (16h) - zajęcia

Przerwa

jak-przebiega-kurs

3 weekend (16h) - zajęcia

Przerwa

jak-przebiega-kurs

4 weekend (16h) - zajęcia

Przerwa

jak-przebiega-kurs

5 weekend (16h) - zajęcia projektowe cz. 1

Przerwa

jak-przebiega-kurs

5 weekend (16h) - zajęcia projektowe cz. 2

Koniec kursu

Dlaczego Expose?

lat doświadczenia

szkoleń w ofercie

kursantów

godzin szkoleń

Czego Cię nauczymy?

Celem kursu jest teoretyczne jak i praktyczne poznanie zagadnień z programowaniem w języku Java. W czasie kursu zostaną przedstawione zagadnienia związane z programowaniem obiektowym z użyciem konstrukcji Javy poparte dużą ilością przykładów. Kurs omawia wszystkie słowa kluczowe języka oraz pokazuje ich zastosowanie. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili łączyć się z bazami danych, używać języka XML jak i pisać proste programy w architekturze klient-serwer. Omówione zostaną również zagadnienia związane z wielowątkowością. Dodatkowo zostaną przedstawione podstawy prowadzenia projektów informatycznych w oparciu o kilka wybranych metodyk. Będziesz gotowy do aplikowania na stanowisko Junior Java Developer!

czego-cie-nauczymy

Podstawy Javy

Naukę Javy zaczynamy od podstaw. W ekspresowym tempie poznamy najważniejsze zagadnienia a doświadczeni trenerzy zwrócą uwagę na kluczowe elementy w nauce programowania Java tak abyś nauczył się tego co naprawdę potrzebne.

Środowisko programistyczne (IDE)

Środowisko programistyczne (IDE)

Netbeans oraz Eclipse są jedynymi z najbardziej znanych środowisk programistycznych dla języka Java. Samo środowisko jest doskonałym przykładem na to jakie programy mogą być tworzone w tym języku. Dzięki wbudowanej obsłudze wtyczek istnieje możliwość poszerzenia jego funkcjonalności o nowe mechanizmy, takie jak sprawdzenie jakości kodu czy obsługę nowych frameworków. Na kursie poznasz praktyczne porady jak wykorzystać IDE do szybkiego oraz czytelnego pisania kodu.

Testowanie oprogramowania

Każdy kod zawiera w sobie błędy. Szacuje się, że na 1000 linii kody przypada około 33 błędy. Umiejętne wychwytywanie i eliminowanie słabych miejsc w programie przyczynia się do poprawy jego jakości oraz w przyszłości zapobiega występowaniu nieprzewidzianych awarii. Każdy programista powinien umieć przewidywać z dostatecznym wyprzedzeniem sytuacje, które mogą generować błędy. Dzięki praktycznej formie kursu, już od pierwszych chwil uczysz się zapobiegać ewentualnym błędom jakie mogą wystąpić podczas działania programu. Wreszcie na sam koniec kursu poznasz techniki testowania oprogramowania oraz generowania danych testowych.

Wielowątkowość

W dobie procesów wielordzeniowych znajomość obsługi zadań współbieżnych jest obowiązkowa. Java od samego początku wspiera wielozadaniowość. Dzięki kursowi nauczysz się wykorzystywać moc obliczeniową współczesnych komputerów. Nauczysz się również rozwiązywać problemy wynikające z równoległego przetwarzania danych.

Bazy danych

Ilość przetwarzanych danych wzrasta co dwa lata dwukrotnie. Wymusza to na programistach pisania wydajnych oraz niezawodnych rozwiązań. Poznaj techniki łączenia sie do baz danych, przetwarzania informacji oraz ich agregacji. Kurs przedstawia techniki prawidłowej współpracy z dostawcami informacji oraz unikania wąskich gardeł w programach. Java w doskonały sposób radzi sobie z komunikacją do baz danych różnych producentów, tj. Oracle, IBM DB2, MsSQL, MySQL, PostgresSQL i wiele. wiele innych.

Optymalizacja kodu

Poprawne działanie programu to czasem za mało. Tworzony kod powinien być czytelny, zrozumiały a przede wszystkim szybki. Kurs daje możliwość zapoznania się z technikami optymalizacji kodu aplikacji oraz wyszukiwanie tzw. "wąskich gardeł" programu. Dzięki temu programista wie, na której częsci programu powinien skupić swoje wysiłki w celu poprawienia np. szybkości działania programu. Dzięki dokładnemu profilowaniu istnieje możliwość określania jak program będzie się zachowywał podczas przetwarzania dużej ilości danych. Informacje takie często skutkują przebudowaniem kluczowych części programu z wykorzystanie bardziej odpowiednich algorytmów.

Program

1. Wstęp do Javy
 • Dlaczego Java?
 • Opis platformy
 • Wyjaśnienie pojęć (JRE a JDK, J2SE a J2EE)
 • Kompilacja i uruchamianie, instalowanie przykładów i konfiguracja środowiska
 • Dokumentowanie a komentowanie kodu - Java - Docs
2. Środowisko programistyczne i narzędzia
 • Dlaczego Java?
 • Opis platformy
 • Wyjaśnienie pojęć (JRE a JDK, J2SE a J2EE)
 • Kompilacja i uruchamianie, instalowanie przykładów i konfiguracja środowiska
 • Dokumentowanie a komentowanie kodu - Java - Docs
3. Podstawy języka Java
 • Dlaczego Java?
 • Opis platformy
 • Wyjaśnienie pojęć (JRE a JDK, J2SE a J2EE)
 • Kompilacja i uruchamianie, instalowanie przykładów i konfiguracja środowiska
 • Dokumentowanie a komentowanie kodu - Java - Docs
4. Obiekty i klasy
 • Obiekty a klasy. Pojęcia związane z programowaniem obiektowym.
 • Korzystanie z istniejących klas
 • Tworzenie własnych klas
 • Pola i metody
 • Konstrukcja obiektów
 • Przeładowywanie
 • Domyślna inicjalizacja pól składowych
 • Konstruktory domyślne
 • Wywoływanie innego konstruktora
 • Bloki inicjalizacji
 • Niszczenie obiektów i metoda finalize
 • Techniki: metody fabryki, późna inicjalizacja
5. Dziedziczenie i polimorfizm
 • Klasa Object
 • Rozszerzanie klas
 • Hierarchia dziedziczenia, polimorfizm, wiązanie dynamiczne, zapobieganie dziedziczeniu, rzutowanie
 • Dziedziczenie a modyfikatory dostępu.
6. Interfejsy i klasy abstrakcyjne
 • Interfejsy
 • Klasy abstrakcyjne
 • Zastosowania
7. Zaawansowane elementy języka Java
 • Klasy wewnętrzne klasy proxy, klasy anonimowe i statyczne
 • Java Beans
 • Adnotacje
 • Typy wyliczeniowe
 • Asercje
 • Garbage Collector – podstawy
8. Java I/O
 • Klasa File
 • Klasy strumienie i znakowe
 • RandomAccessFile
 • Standardowe wejście / wyjście
 • Serializacja (Interfejsy: serializable, externalizable)
 • Atomizacja (StreamTokenizer, StringTokenizer)
9. Kolekcje
 • Hierarchia kolekcji
 • Interfejsy Collection, Set. List. Map
 • Generics
 • Posortowane klasy kolekcji.
 • Metody equals i hashCode
 • Interfejsy Cloneable/Comparable
 • Tworzenie głębokich kopii, zastosowanie
 • Kolekcje a dostęp współbieżny – podstawy
10. Wzorce projektowe
 • Singleton
 • Wzorzec metody fabrykującej
 • Wzorzec fabryki abstrakcyjnej
 • Wzorzec dekoratora
 • Wzorzec mostu
 • Obserwator
 • Template
 • Proxy, fasada, adapter
11. Programowanie sieciowe z użyciem gniazd
 • Podstawy protokołów TCP, UDP
 • Klasy: DatagramPacket, DatagramSocket, InetAddress, Socket
 • Przesyłanie obiektów
 • Komunikacja w architekturze klient – serwer.
12. Reflection API
 • Klasa Class
 • Omówienie metod reflection API
 • Zastosowanie: Tworzenie klas na podstawie plików XML
 • Podsumowanie
13. Obsługa zdarzeń
 • Wprowadzenie
 • Akcje
 • Implementacja zdarzeń w AWT
 • Podsumowanie
14. Tworzenie interfejsu użytkownika – Swing framework
 • Wprowadzenie do Swing
 • Przegląd komponentów
 • Zastosowanie wzorca MVC.
 • Eclipse Visual Editor
 • Swing a wątki
 • AWT -> Swing -> ?
 • Podsumowanie
15. Obsługa błędów – wyjątki
 • Obsługa błędów
 • Zgłaszanie i przechwytywanie wyjątków
 • Definiowanie własnych klas wyjątków
 • Hierarchia
 • Klauzula finally
 • Podsumowanie
16. Praca z debuggerem
 • Wyjątki i błędy – hierarchia
 • Wyjątki a polimorfizm
 • Przechwytywanie wyjątków
 • Tworzenie własnych klas błędów.
 • Praca krokowa za pomocą debuggera.
 • Podsumowanie
17. jUnit framework
 • Idea programowania w oparciu o testy
 • JUnit framework z użyciem adnotacji
18. Przygotowywanie aplikacji do użytku
 • Pliki JAR
 • Java Web Start
 • Aplety
 • Zapamiętywanie ustawień użytkownika
 • Podsumowanie
19. Wielowątkowość
 • Zrozumieć wątki
 • Thread a Runnable
 • Stany wątków
 • Anulowanie wątku
 • Kompozycja obiektów bezpiecznych wątkowo
 • Budowa aplikacji współbieżnej
 • Pule wątków
 • Aplikacje GUI
 • Trendy w programowaniu wielowątkowym (Erlang i Scala)
20. Obsługa baz danych
 • Co to jest JDBC?
 • Omówienie różnych typów połączeń
 • Użycie odpowiedniej klasy sterownika
 • Nawiązanie połączenia
 • Wykonywanie zapytań
 • Praca z bazą danych
 • Podstawowe błędy
21. Java a XML
 • Co to jest XML?
 • Zapis i odczyt poprzez zdarzenia(SAX)
 • Zapis i odczyt obiektowy (DOM)
 • Omówienie zewnętrznych bibliotek XML
 • Zastosowania
22. Obiekty rozproszone
 • Role klienta i serwera
 • Zdalne wywoływanie metod
 • Przekazywanie parametrów zdalnym metodom
 • Aktywacja obiektów serwera
 • Protokoły
23. Internacjonalizacja
 • Lokalizatory
 • Formaty liczby
 • Data i czas
 • Pliki tekstowe i zbiory znaków
 • Komplety zasobów
24. Bezpieczeństwo
 • Garbage Collector – strojenie
 • Wycieki pamięci w Javie
 • Ładowanie klas i weryfikacja kodu maszyny wirtualnej
 • Menedżer bezpieczeństwa i pozwolenia
 • Uwierzytelnianie użytkowników (JAAS)
 • Podpis cyfrowy
 • Podpisywanie kodu
 • Szyfrowanie
25. Logowanie działań aplikacji
 • Java Logging API
 • Log4j
 • Apache Commons Logging
 • SLF4J
26. Metody macierzyste
 • Wywoływanie funkcji języka C z programów w języku Java
 • Parametry metod i zwracane wartości
 • Tablice
 • Obsługa błędów
 • Podsumowanie
27. Algorytmy
 • Sortowanie i tasowanie
 • Wyszukiwanie binarne
 • Drzewa i grafy
 • Algorytm Dijkstry
 • Java Regex
28. Pisanie wydajnych aplikacji
 • Asercje
 • Obsługa dzienników
 • Zastosowanie narzędzi do debugowania
 • Praca z Profilerem
 • Benchmarking
 • Bufory i kanały
29. Techniki
 • AOP
 • Inversion of Control (Code injection)
30. Przydatne narzędzia
 • Hudson
 • Openfire
 • JMeter
 • VisualVM
 • Selenium
 • FindBugs / Checkstyle / PMD
31. Podsumowanie
 • Omówienie poszczególnych działów
 • Test ogólny – sprawdzenie siebie
 • Omówienie wyników
 • Zaproponowanie kolejnych etapów szkoleń
32. Projekt
 • Omówienie początkowych założeń
 • Wybranie projektu
 • Implementacja
 • Rozwiązania

Gwarancja jakości

Jeśli szkolenie nie spełni Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci jego koszty.

 

Napisz do nas

Pobierz zgłoszenie w: pdf | doc

 

Opinie

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie i fachowo w miłej atmosferze.

Edyta Cyran

szkolenie mi się podobało, trener profesjonalny, tłumaczy w w sposób dokładny i zrozumiały, zawsze w razie potrzeby służy pomocą.

Agnieszka Lalak

Bardzo ciekawe zajęcia. Dużo nowych wiadomości i cennych wskazówek.

Justyna Szeląg

Uważam, że szkolenie w przystępny i "szybki" sposób umożliwia poznanie nowej wiedzy, bardzo przydatnej w codziennej pracy.

Joanna Rytel-Szczęsna

Trener komunikatywny, profesjonalny, o dużej wiedzy, uprzejmy, cierpliwy. Nic nie zmieniać.

Ilona Janicka

Ocena wzorowa. Zero zastrzeżeń.

Marcel Starus

Szkolenie przydatne pod wieloma względami, uzupełnia wiedzę oraz wskazuje nowe rozwiązania.

Magdalena Mission

Oceniam bardzo pozytywnie, wielkie zaangażowanie w prowadzenie szkolenia, doskonała komunikatywność, obserwacja grupy i sprawdzanie przyswajania wiedzy przez poszczególne osoby

Krystyna Bielecka

Uważam, że trener sprawił, że szkolenie było przystępne i ciekawe.

Anonim

Szczególnie podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia, sympatyczny prowadzący. Wszystko było OK!

Anonim

Uważam to szkolenie za bardzo przydatne, praca trenera była bardzo dobra.

Dominika Karst

Bardzo przystępny język dla słuchacza, łatwość zrozumienia.

Anonim

Szkolenie było bardzo przydatne, wszelkie zagadnienia które mnie interesowały zostały poruszone i rzetelnie wyjaśnione, nawet te ponadprogramowe.

Krzysztof Kozioł

Pozytywna atmosfera na szkoleniu, chęć przekazania jak najwięcej informacji.

Justyna Szymańska

Trener prezentował skróty, otwarty na pytania i udzielał odpowiedzi. Podobał mi się sposób prowadzenia oraz zawartość, poziom dostosowany do grupy.

Anonim