fbpx

Funkcja NPER() w Excelu

Wprowadzenie

Microsoft Excel, jako narzędzie do analizy danych i tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, oferuje wiele wbudowanych funkcji, które ułatwiają obliczenia finansowe, w tym funkcję NPER. NPER, czyli liczba okresów (periods), jest jedną z kluczowych funkcji wykorzystywanych w finansach osobistych, planowaniu inwestycji oraz analizie kredytów. 

Funkcja NPER w Excelu jest jednym z narzędzi umożliwiających analizę finansową oraz planowanie przyszłych inwestycji i płatności. Skrót NPER odnosi się do angielskiego terminu Number of Periods”, czyli Liczba Okresów w kontekście spłaty rat lub osiągnięcia celów oszczędnościowych. Ta funkcja służy do rozwiązania konkretnej kategorii zadań finansowych, związanych z czasem trwania spłaty lub osiągnięcia określonej sumy pieniędzy. Odpowiada na pytania związane z liczbą okresów, jakie będą potrzebne, aby osiągnąć dany cel przy stałej stopie procentowej i określonych płatnościach.

W skrócie, funkcja NPER umożliwia wyznaczenie liczby okresów, w jakich nastąpi spłata raty lub osiągnięcie określonego celu oszczędnościowego przy określonych warunkach finansowych. Dzięki temu narzędziu możemy lepiej zrozumieć, jak długo potrwa spłata kredytu, kiedy osiągniemy zamierzony cel oszczędnościowy czy ile okresów będziemy musieli zainwestować, aby osiągnąć oczekiwany zysk.

Wykorzystanie w Analizie Finansowej

Funkcja NPER w Excelu stanowi kluczowe narzędzie dla osób zajmujących się analizą finansową oraz planowaniem przyszłych inwestycji i płatności. Pozwala ona na szybkie i dokładne obliczenia, które mają istotne znaczenie w procesie podejmowania decyzji finansowych. Tę funkcję wykorzystuje się w różnych kontekstach, a oto kilka z nich:

Kredyty i Pożyczki

W przypadku zaciągania kredytu lub pożyczki, funkcja NPER staje się nieocenionym narzędziem do obliczenia liczby okresów spłaty długu. Pozwala ona odpowiedzieć na pytanie: Ile lat lub okresów będę potrzebował(a), aby całkowicie spłacić dług przy ustalonej stopie procentowej oraz stałych ratach spłaty? Dzięki temu możemy dokładnie oszacować czas, jaki będziemy potrzebować, aby uregulować zobowiązania finansowe.

Planowanie Oszczędności

Funkcję NPER można z powodzeniem wykorzystać do planowania oszczędności na różnorodne cele przyszłe, takie jak emerytura, edukacja dziecka czy zakup większego mienia. W takim przypadku pojawia się pytanie: Ile lat lub okresów powinienem zainwestować, aby osiągnąć określoną sumę pieniędzy w przyszłości? Dzięki funkcji NPER możemy uwzględnić oczekiwaną stopę procentową i stałe płatności, aby oszacować, kiedy będziemy gotowi na spełnienie naszych finansowych celów.

Analiza Inwestycji

Przy ocenie potencjalnej zyskowności inwestycji, funkcja NPER również znajduje swoje zastosowanie. Pytanie brzmi: W ilu okresach inwestycja zwróci się, biorąc pod uwagę oczekiwaną stopę procentową? Dzięki funkcji NPER możemy określić, ile lat lub okresów będzie potrzeba, aby zainwestowane środki zwróciły się przy danej stopie zwrotu.

Planowanie Budżetu

Przy planowaniu budżetu lub spłacie zobowiązań, funkcja NPER jest nieocenionym narzędziem. Odpowiada na pytanie: Ile okresów lub lat będę potrzebował(a), aby spłacić długi lub osiągnąć moje finansowe cele przy określonych stałych płatnościach? Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć, jakie perspektywy finansowe nas czekają oraz jak długo potrwa proces budżetowania czy spłaty zobowiązań.

Analiza Różnych Scenariuszy

Funkcja NPER oferuje również możliwość analizy różnych scenariuszy finansowych. Dzięki opcjonalnym argumentom, takim jak wartość przyszła (‘wp’) czy typ płatności (‘typ’), możemy tworzyć różnorodne przypadki, uwzględniając zmienne płatności i stopy procentowej. To pozwala na odpowiedź na pytanie: Jak różne zmienne wpłyną na liczbę okresów lub lat spłaty lub osiągnięcia celu? 

Składnia i argumenty funkcji NPER()

Przypominając informacje z wprowadzenia to funkcja NPER służy do obliczenia liczby okresów spłaty raty przy określonym oprocentowaniu, płatnościach oraz wartości bieżącej lub przyszłej. Oto jej składnia:

NPER(stopa; pmt; wb[; wp][; typ]) 

Gdzie:

  • stopa to stopa procentowa na okres, wyrażona jako liczba dziesiętna.
  • pmt to stała płatność dokonywana w każdym okresie.
  • wb to wartość bieżąca serii przyszłych płatności lub wpływów.
  • wp (opcjonalny) to wartość przyszła, czyli saldo osiągnięte po dokonaniu ostatniej płatności.
  • typ (opcjonalny) określa czas wymagalności płatności (na początku lub na końcu).

Ważnymi aspektami funkcji NPER są argumenty wb i wp, które odpowiadają za wartość bieżącą (PV – Present Value) i wartość przyszłą (FV – Future Value). Szczegółowe wyjaśnienie tych pojęć znajdziesz w naszych innych blogach tutaj (Czym jest wartość bieżąca? i Czym jest wartość przyszła?), gdzie omawiamy je dokładnie i pokazujemy ich zastosowanie w praktyce.

Wartość funkcji NPER jest również wzmocniona dzięki argumentowi pmt, który określa stałą płatność dokonywaną w każdym okresie. Aby dowiedzieć się więcej o tym argumencie możesz odwiedzić nasz inny artykuł, gdzie omawiamy go tutaj -> Jak obliczyć stałą płatność dokonywaną w każdym okresie? (PMT)

Przykłady użycia funkcji NPER()

Ile lat zajmie spłata kredytu?

Załóżmy, że bierzemy kredyt hipoteczny o wartości 250 000 PLN przy stałej stopie procentowej na poziomie 6% rocznie. Chcemy spłacać kredyt równymi ratami co miesiąc, ale nie wiemy, ile lat (okresów) zajmie spłata. Naszym celem jest znalezienie tego czasu.

Aby obliczyć to, możemy użyć funkcji NPER. Wzór funkcji będzie wyglądał następująco:

=NPER(6%/12;  -RATA [ np.odwołanie do innej komórki]; -250000) 

Gdzie RATA to równa rata kredytu, którą będziemy płacić co miesiąc.

Załóżmy, że rata kredytu wynosi 1500 PLN. Wzór funkcji NPER będzie wyglądać tak:

=NPER(6%/12; -1500; -250000)

Funkcja NPER() w Excelu

Wynik funkcji NPER to około 121,53 okresu. Oznacza to, że spłacenie kredytu zajmie niecałe 11 lat (121 i pół miesiąca).

Ten przykład pokazuje, jak funkcja NPER może być używana do obliczenia okresu spłaty kredytu, gdy znamy wartość pożyczki, stałą stopę procentową i równą ratę spłaty. Dzięki temu możemy dokładnie oszacować, ile lat będzie potrzebnych do spłaty kredytu przy zachowaniu określonych warunków finansowych.

Ten wynik jest całkowicie logiczny, biorąc pod uwagę wartość kredytu, stałą ratę i stopę procentową. Może wydawać się mylący, że wynik jest ujemny, ale to jest prawidłowy wynik obliczeń. Ostatecznie możesz zaokrąglić liczbę miesięcy do pełnych miesięcy, przeliczyć na lata, pomnożyć przez -1, aby uzyskać wynik w bardziej zrozumiałym formacie.

Podsumowanie

Funkcja NPER w Excelu jest niezastąpionym narzędziem do analizy finansowej, umożliwiającym oszacowanie liczby okresów potrzebnych do osiągnięcia finansowych celów. Bez względu na to, czy chodzi o spłatę kredytu, oszczędności na emeryturę czy analizę różnych scenariuszy inwestycyjnych, funkcja NPER dostarcza wartościowych informacji.

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.