fbpx

Funkcje wyszukujące określony ciąg znaków wewnątrz innego ciągu tekstowego – ZNAJDŹ, SZUKAJ.TEKST

Obie z wymienionych funkcji spełniają podobną rolę – wyszukują ciąg tekstowy wewnątrz innego ciągu tekstowego. Jako wynik zwracają pozycję początkową poszukiwanego ciągu wciągu drugim. Różnica pomiędzy funkcjami polega na tym, że jedna zwraca uwagę na wielkość liter, natomiast druga ją ignoruje MWSnap002. Składnia funkcji ZNAJDŹ:

ZNAJDŹ(tekst_szukany; w_tekście; [nr_poz_pocz])

Składnia funkcji SZUKAJ.TEKST:

SZUKAJ.TEKST(tekst_szukany; w_tekście; [nr_poz_pocz])

gdzie:

  • tekst_szukany – to ciąg znaków jaki ma zostać wyszukany; jako argument możemy użyć funkcji, odwołania lub wpisać tekst bezpośrednio z klawiatury (w takim przypadku należy pamiętać o cudzysłowach),
  • w_tekście – ciąg znaków, który zostanie przeszukamy; argument ten może być, podobnie jak tekst_szukany, odwołaniem, funkcją lub ciągiem znaków wprowadzonym z klawiatury,
  • nr_poz_pocz – argument opcjonalny; możemy określić od którego znaku rozpoczynamy wyszukiwanie w tekście źródłowym; w przypadku pomięcia argumentu, przyjmuje on domyślną wartość 1.

Funkcja ZNAJDŹ uwzględnia wielkość liter, natomiast dla funkcji SZUKAJ.TEKST nie ma ona znaczenia. Należy zwrócić uwagę, że niezależnie od wartość argumentu nr_poz_pocz, funkcja zwraca zawsze pozycję tekstu liczona od pierwszego znaku przeszukiwanego tekstu, dzięki czemu mamy możliwość pominięcia określonej liczby znaków na początku przeszukiwanego ciągu znaków.

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.