fbpx

Funkcje wyszukujące określony ciąg znaków wewnątrz innego ciągu tekstowego – ZNAJDŹ, SZUKAJ.TEKST

Aby efektywnie korzystać z Excela warto znać funkcje pozwalające na wyszukiwanie konkretnych informacji w danych. Program oferuje dwie funkcje, które są do tego odpowiednie. Są to funkcje ZNAJDŹ() oraz SZUKAJ.TEKST(). Z pozoru są one podobne, ponieważ obie umożliwiają wyszukanie konkretnego ciągu tekstowego wewnątrz innego ciągu tekstowego, jednakże są pomiędzy nimi zasadnicze różnice.

Funkcja ZNAJDŹ()

Składnia funkcji: ZNAJDŹ(szukany_tekst;w_tekście;[nr_poz_pocz])

  • szukany_tekst – to ciąg znaków, który ma zostać wyszukany. Argumentem może być funkcja, odwołanie do innej komórki, bądź tekst wpisany bezpośrednio z klawiatury, który MUSI być wpisany w cudzysłowie.
  • w_tekście – ciąg znaków, który zostanie przeszukamy; argument ten może być, podobnie jak szukany_tekst, odwołaniem, funkcją lub ciągiem znaków wprowadzonym z klawiatury,
  • nr_poz_pocz – argument opcjonalny; możemy określić od którego znaku rozpoczynamy wyszukiwanie w tekście źródłowym; w przypadku pominięcia argumentu, przyjmuje on domyślną wartość 1.

Funkcja SZUKAJ.TEKST()

Składnia funkcji: SZUKAJ.TEKST(tekst_szukany;obejmujący_tekst;[liczba_początkowa])

  • tekst_szukany – to ciąg znaków, który ma zostać wyszukany. Argumentem może być funkcja, odwołanie do innej komórki, bądź tekst wpisany bezpośrednio z klawiatury, który MUSI być wpisany w cudzysłowie.
  • obejmujący_tekst – ciąg znaków, który zostanie przeszukamy; argument ten może być, podobnie jak szukany_tekst, odwołaniem, funkcją lub ciągiem znaków wprowadzonym z klawiatury,
  • liczba_początkowa – argument opcjonalny; możemy określić od którego znaku rozpoczynamy wyszukiwanie w tekście źródłowym; w przypadku pominięcia argumentu, przyjmuje on domyślną wartość 1.

Podobieństwa

Jak widać, obie funkcje mają dokładnie taką samą strukturę oraz możliwości, co widać na poniższym przykładzie, w którym wyszukiwana jest litera “a” w frazie “Janek Kowalski”. Opcjonalny argument został pominięty, co skutkuje przeszukiwaniem od pierwszego znaku.

Funkcja ZNAJDŹ() i SZUKAJ.TEKST()

Jak widać obie funkcje zwróciły wartość 2, co jest rzeczywiście prawdą bo znak “a”, jest na drugiej pozycji w tekście “Janek Kowalski”.

Różnice

Pomimo dużych podobieństw w funkcjach, są też różnice. Pierwszą z nich jest fakt, że funkcja SZUKAJ.TEKST() nie zwraca uwagi na wielkość znaków, natomiast funkcja ZNAJDŹ() to uwzględnia. Doskonale widać to na przykładzie, w którym wyszukiwaną frazą jest “K” również w tekście “Janek Kowalski”.

Funkcja ZNAJDŹ() i SZUKAJ.TEKST()

Funkcja SZUKAJ.TEKST() zwraca wartość 5, co jest prawdą bo pierwszy znak k jest na pozycji 5. W przypadku funkcji ZNAJDŹ(), wynikiem jest 7. Widać, że pierwszy znak “k” został pominięty, ponieważ jest on pisany małą literą. Dopiero na 7 pozycji jest
“K” pisane z wielkiej litery.

Chcąc wyszukać “j” w tekście “Janek Kowalski” funkcja ZNAJDŹ() zwróci #ARG! ponieważ w tekście nie występuje znaj “j” pisany z małej litery. Funkcja SZUKAJ.TEKST() zwróci natomiast wartość 1 .

Funkcja ZNAJDŹ() i SZUKAJ.TEKST()

Kolejną różnicą pomiędzy tymi funkcjami jest to, że w funkcji SZUKAJ.TEKST() przy określaniu argumentu tekst_szukany można wykorzystać symbole wieloznaczne, czyli (?), który odpowiada dowolnemu znakowi oraz (*) odpowiadająca dowolnemu ciągu znaków. Aby znaleźć znak zapytania bądź gwiazdkę, należy poprzedzić szukany znak tyldą (~).

Podsumowanie

Funkcje SZUKAJ.TEKST() i ZNAJDŹ() stanowią bardzo istotny element zestawu funkcji w programie Excel. Ułatwiają one wyszukiwanie i analizę tekstu. Dzięki ich elastyczności i różnorodności zastosowań sprawiają, że mogą być niezbędnym elementem w codziennej pracy.

Chcesz zdobyć wiedzę z Excela? Sprawdź nasze kursy informatyczne, oferujemy w nich między innymi kurs Excel oraz Kurs Excel z tabeli przestawnych. Sprawdź również poradnik o wybieraniu elementu z listy – funkcja WYBIERZ

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.