fbpx

Odwołanie do danych z tabeli przestawnej – funkcja WEŹDANETABELI

Odwołanie do danych znajdujących się w tabeli przestawnej jest możliwe na dwa sposoby: poprzez standardowe odwołanie w stylu A1 (lub W1K1) oraz poprzez funkcję WEŹDANETABELI. Różnica pomiędzy nimi polega na sposobie odwołania: korzystając z adresowania – odwołujemy się do elementu pod konkretnym adresem (w przypadku przestawienia danych w tabeli odwołanie zwróci niepoprawny wynik, ponieważ pod danym adresem mogą znajdować się już inne dane bądź ich brak). W przypadku użycia funkcji WEŹDANETABELI odwołujemy się do konkretnego elementu tabeli przestawnej, dzięki czemu mimo ewentualnych przesunięć w tabeli, odwołanie cały czas spełnia swoją rolę (o ile dana komórka nie została usunięta z raportu tabeli przestawnej). Składnia funkcji WEŹDANETABELI:

WEŹDANETABELI(pole_danych; tabela_przestawna; [pole1; element1; pole2; element2];…)

gdzie:

pole_danych – nazwa pola danych, z którego zwracany jest wynik,

tabela_przestawna – odwołanie do dowolnej komórki tabeli przestawnej; argument jest istotny w przypadku gdy posiadamy więcej niż jeden raport tabeli przestawnej, w takim przypadku określamy który raport zawiera potrzebne dane,

pole1; element1; pole2; element2 – argument opcjonalny; opisuje on dane, które mają zostać pobrane z tabeli przestawnej; kolejność par w argumentach jest dowolna; w przypadku pominięcia argumentu funkcja zwróci sumę końcową tabeli przestawnej.

Funkcja WEŹDANETABELI, wygląda dosyć skomplikowanie, jednak aby z niej korzystać wcale nie musimy jej tworzyć samemu – Excel może taką funkcje wygenerować sam. Należy w opcjach tabeli przestawnej zaznaczyć Generuj funkcję WeźDaneTabeli; od tego momentu wskazując komórkę w tabeli przestawnej (podczas pisania formuły) odwołanie do niej zostanie pobrane w formie funkcji WEŹDANETABELI. Aby użyć w formule adresu w stylu A1 (lub W1K1) należy wspomnianą opcję wyłączyć, bądź jeżeli jest ona włączona, wprowadzić adres komórki tabeli przestawnej ręcznie (dzięki czemu ominiemy generowanie funkcji WEŹDANETABELI).

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.