fbpx

Odwołanie do danych z tabeli przestawnej – funkcja WEŹDANETABELI w Excel

Odwołanie do danych znajdujących się w tabeli przestawnej jest możliwe na dwa sposoby: poprzez standardowe odwołanie w stylu A1 (lub W1K1) oraz poprzez funkcję WEŹDANETABELI. Różnica pomiędzy nimi polega na sposobie odwołania: korzystając z adresowania – odwołujemy się do elementu pod konkretnym adresem (w przypadku przestawienia danych w tabeli odwołanie zwróci niepoprawny wynik, ponieważ pod danym adresem mogą znajdować się już inne dane bądź ich brak). W przypadku użycia funkcji WEŹDANETABELI odwołujemy się do konkretnego elementu tabeli przestawnej, dzięki czemu mimo ewentualnych przesunięć w tabeli, odwołanie cały czas spełnia swoją rolę (o ile dana komórka nie została usunięta z raportu tabeli przestawnej). Składnia funkcji WEŹDANETABELI w Excelu:

WEŹDANETABELI(pole_danych; tabela_przestawna; [pole1; element1; pole2; element2];…)

gdzie:

pole_danych – nazwa pola danych, z którego zwracany jest wynik,

tabela_przestawna – odwołanie do dowolnej komórki tabeli przestawnej; argument jest istotny w przypadku gdy posiadamy więcej niż jeden raport tabeli przestawnej, w takim przypadku określamy który raport zawiera potrzebne dane,

pole1; element1; pole2; element2 – argument opcjonalny; opisuje on dane, które mają zostać pobrane z tabeli przestawnej; kolejność par w argumentach jest dowolna; w przypadku pominięcia argumentu funkcja zwróci sumę końcową tabeli przestawnej.

Funkcja WEŹDANETABELI, wygląda dosyć skomplikowanie, jednak aby z niej korzystać wcale nie musimy jej tworzyć samemu – Excel może taką funkcje wygenerować sam. Należy w opcjach tabeli przestawnej zaznaczyć Generuj funkcję WeźDaneTabeli; od tego momentu wskazując komórkę w tabeli przestawnej (podczas pisania formuły) odwołanie do niej zostanie pobrane w formie funkcji WEŹDANETABELI. Aby użyć w formule adresu w stylu A1 (lub W1K1) należy wspomnianą opcję wyłączyć, bądź jeżeli jest ona włączona, wprowadzić adres komórki tabeli przestawnej ręcznie (dzięki czemu ominiemy generowanie funkcji WEŹDANETABELI).

Chcesz zdobyć wiedzę z Excela? Sprawdź nasze kursy informatyczne, oferujemy w nich między innymi kurs Excel oraz Kurs Excel z tabeli przestawnych.

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.