fbpx

SQL – co to jest i do czego służy?

Co to jest SQL?

SQL (ang. Structured Query Language) jest językiem zapytań, przy pomocy którego komunikujemy się z bazą danych (wydajemy polecenia, za pomocą których możemy zarządzać danymi które się tam znajdują). Do operacji, które wykonujemy na bazach danych (i które w prosty sposób możemy sobie zwizualizować) zaliczymy wyświetlanie interesujących danych, ich modyfikowanie czy usuwanie oraz ich optymalizowanie. Warto nadmienić, że SQL jest stosunkowo prosty w nauce nawet dla osób, które wcześniej nie miały do czynienia z bazami danych.

Do czego mogę wykorzystać SQL?

SQL można wykorzystać wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z przechowywaniem i przetwarzaniem danych (zazwyczaj w dużej ilości i znajdujących się w wielu tabelach). Jeżeli potrzebujemy w zbiorze danych odnaleźć jakieś informacje na podstawie zadanych kryteriów, a następnie zaktualizować połączone z nimi dane to SQL wydaje się idealnym rozwiązaniem. SQLa można przede wszystkim wykorzystywać przy użyciu dedykowanych do tego celu aplikacji, jak choćby Microsoft SQL Server Management Studio, której działanie możesz poznać na naszych szkoleniach z baz danych i SQL. Natomiast SQL jest na tyle uniwersalnym językiem, że bywa używany również w programach pisanych w innych językach.

Podstawowa składnia kwerendy wybierającej

Polecenia wydawane przy użyciu SQL to kwerendy (zapytania).

Najczęściej występująca postać kwerendy wybierającej dane wygląda następująco:

SELECT – krok 5 – określenie typu zapytania

FROM – krok 1 – określenie źródła (źródeł wraz z relacjami)

WHERE – krok 2 – określenie warunków

GROUP BY – krok 3 – grupowanie rekordów

HAVING – krok 4 – określenie warunków dla grup

ORDER BY – krok 6 – sortowanie wyniku

Przy czym obowiązkowe są tylko dwa pierwsze polecenia. Natomiast kolejność przetwarzania zapytania została oznaczona numerami kroków (kolejność przetwarzania zapytania różni się od kolejności zapisu).

Poniżej przykłady użycia (podczas tworzenia zapytania wielkość liter nie ma znaczenia, podobnie jak konieczność łamania wiersza).

  1. Podstawowa składnia kwerendy pozwala na wyświetlenie wskazanych danych z wybranej tabeli – dwa kluczowe słowa SELECT I FROM.
  2. Tabele, z których pobieramy dane muszą być w logiczny sposób połączone – w klauzuli FROM.
  3. Dla danych możemy podać warunek – WHERE.
  4. Dane możemy podsumować przy użyciu funkcji agregującej (np. COUNT); w takim przypadku pozostałe pola muszą być grupowane – klauzula GROUP.
  5. Podsumowane dane również możemy ograniczać przy użyciu warunków – klauzula HAVING.
  6. Wynik kwerendy zawsze możemy sortować – ORDER BY (standardowo jest to sortowanie rosnące; dla malejącego należy użyć słowa DESC).
Co to jest SQL

Podsumowanie

Pisanie zapytań w SQL jest bez wątpienia procesem, który oprócz znajomości podstaw teoretycznych wymaga również praktyki. Jeśli zależy Ci na praktycznym poznaniu języka SQL zapisz się na jedno z naszych szkoleń (kursy SQL) dotyczących tego tematu. 

Zobacz również:

Szkolenia:

udostępnij:
Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.