fbpx

Funkcja LET [Excel 365]

W tym artykule

  1. Wstęp
  2. Składnia funkcji LET
  3. Przykłady wykorzystania funkcje LET
  4. Warto zobaczyć

Wstęp

Funkcja LET zwana także funkcją ZEZWALAJ jest funkcją, która pojawiła się w programie Excel 365. Pozwala definiować/nadawać nazwy do konkretnych obliczeń co przyczynia się do skrócenia formuły. Nazwy te działają podobnie jak zmienne w programowaniu. Definiujemy nazwę, w późniejszych obliczeniach funkcji wystarczy jej użyć. Należy pamiętać, że zdefiniowane przez nas nazwy działają tylko w funkcji LET. Nie możemy z nich korzystać poza tą funkcją.

Składnia funkcji LET

W pierwszej kolejności podajemy parami wszystkie nazwy i obliczenia do nich

  • Nazwa1 – wymyślona przez nas nazwa
  • Wartość_nazwy1 – przypisana do nazwy wartość lub funkcja

Po zdefiniowaniu wszystkich nazw podajemy obliczenie. Producenci Excela jak przy wielu innych funkcjach zadbali o to, żeby nikt nie narzekał na zbyt mała możliwość wpisania nazwy i jej definicji. Można takich nazw podać do 126.

  • Obliczenie – ostatni argument funkcje LET, w nim występują wybrane przez nas nazwy.

Składnia funkcji jest bardzo ważnym elementem w Excelu. Więcej o tym, możesz dowiedzieć się na jednym z naszych kursów – Kurs Excel średnio zaawansowany

Przykłady wykorzystania funkcji LET

Przykład 1

W poniższym przykładzie zaprezentowano prosty przykład działania funkcji LET. Nasze a = 3; b = 8.

Należy rozwiązać działanie: 3a+ 2b.

Wynik widnieje w komórce D5. 3*3+2*8 = 25

Poniżej funkcja z komórki D5

Przykład 2

W poniższym przykładzie chcielibyśmy wyfiltrować cały zakres danych dla miesiąca sierpień. Rekordów jest 157. Warto zauważyć, że niektóre komórki dotyczące premii są puste. Zamiast pustych komórek chcemy widzieć myślniki.

Używając funkcji FILTRUJ puste komórki zostaną zastąpione zerami.

Natomiast używając funkcji LET możemy wskazać Excelowi czym ma zastąpić 0, dlatego, że w funkcji LET wykorzystano inne funkcje.

  • LET(tab;FILTRUJ(A2:D158;C2:C158=G2;”-„) – Wpisujemy własną nazwę tab, definiujemy ją jako funkcje FILTRUJ
  • JEŻELI(tab=0;”-„;tab)) – robimy test logiczny, w przypadku gdy wynik będzie zerem, Excel ma zamienić wartość na myślnik, w przeciwnym razie ma użyć tab czyli funkcji FILTRUJ, wcześniej zdefiniowanej.

Przykład 3

W tym zadaniu będziemy chcieli określić płeć na podstawie numeru PESEL. PESEL w Polsce jest tak stworzony, że 10 znak mówi nam o płci.

  • cyfry 0, 2, 4, 6, 8 na 10 miejscu – oznaczają płeć żeńską
  • cyfry 1, 3, 5, 7, 9 na 10 miejscu – oznaczają płeć męską

Finalnie funkcja powinna wyglądać tak:

Zaczynamy od:

  • LET(cyfra10;FRAGMENT.TEKSTU(C2;10;1) – nazwa własna cyfry 10; funkcja FRAGMENT.TEKSTU do wycięcia 10 cyfry z numeru PESEL
  • CZY.PARZYSTE(cyfra10)) – Teraz obliczenie. Funkcją CZY.PARZYSTE sprawdzamy czy cyfra10 jest parzysta czy nie. Finalnie funkcja ta zwraca PRAWDA – w przypadku gdy cyfra jest parzysta i FAŁSZ gdy nie jest parzysta.
  • W ostatnim kroku przed funkcję LET dopisujemy funkcję JEŻELI. Test logiczny to cała funkcja LET. W przypadku gdy PRAWDA wpisujemy kobieta, w przypadku gdy FAŁSZ wpisujemy mężczyzna. JEŻELI(LET(….));”kobieta”;”mężczyzna”)

Przykład 4

Na podstawie numeru PESEL będziemy chcieli uzyskać datę urodzenia. Zadanie jest o tyle utrudnione, że są osoby urodzone w XX wieku jak i w XXI wieku. Będziemy rozstrzygać to na podstawie miesiąca w numerze PESEL.

Na poniższym przykładzie widać, że są osoby, które mają w cyfrach oznaczających miesiąc w numerze PESEL liczy z zakresu 1-12 jak i  21-32.

(do każdego miesiąca jest dodane 20)

Finalna funkcja, która ma znaleźć się w kolumnie Data wygląda tak:

Zaczynamy od naszej nazwy i jej zdefiniowania:  LET(cyfra3; FRAGMENT.TEKSTU(C2;3;1)*1>=2

Przy użyciu funkcji FRAGMENT.TESKTU wyciągamy trzecią cyfrę z numeru PESELu(pierwszą z miesięca). Tworzymy od razu test logiczny. Sprawdzamy czy cyfra będzie większa lub równa 2. Jeśli to się okażę prawdą w późniejszych obliczeniach będziemy wiedzieć, że PESEL ten należy do osoby urodzonej w 2000 roku lub później. W Przeciwnym razie wiemy, że PESEL należy do osoby urodzonej w roku 1900 lub później.

Funkcja FRAGMENT.TEKSTU jest funkcją tekstową. Aby wynik naszej funkcji był uważany za cyfrę musimy dokonać działania matematycznego na funkcji. Przykładowo: przemnożyć przez 1.

Obliczenie:

Otwieramy funkcję DATA(rok;miesiąc;dzień)

  • Rok – (LEWY(C2;2)+JEŻELI(cyfra3;2000;1900) – funkcją LEWY wyciągamy dwa pierwsze znaki z numeru PESEL, dodajemy do tego funkcję JEŻELI, cyfra3 już została zdefiniowana jako test logiczny więc wystarczy napisać co w przypadku gdy PRAWDA, w naszm przypadku ma się pojawić liczba 2000, w przypadku gdy FAŁSZ liczba 1900.
  • Miesiąc – FRAGMENT.TEKSTU(C4;3;2)*1-20*cyfra3 – tutaj będziemy odejmować od miesiąca urodzenia albo 20 albo 0. Gdy miesiąc wynosi 21 (np. Adrian Sowa) to Excel odejmie 20 od miesiąca. W przypadku gdy miesiąc wynosi 02 (np. Juliusz Kubiak) to Excel odejmie 0 od miesiąca. Warto pamiętać, że cyfra3 zwraca PRAWDA lub FAŁSZ. 20*PRAWDA = 20 / 20*FAŁSZ = 0.
  • Dzień – FRAGMENT.TEKSTU(C2;5;2)*1 – tutaj bez haczyków, wyciągamy funkcją 5 i 6 z znak z numeru PESEL.

Należy pamiętać o zamknięciu wszystkich funkcji nawiasami i zmianie formatu liczby na Data.

Jeżeli podobał Ci się ten artykuł, zachęcam do zapoznania się z ofertą naszych kursów, polecam zwłaszcza kursy excel, na których dowiesz się znacznie więcej.

Zobacz również

Szkolenia

udostępnij:
Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.