fbpx

Funkcje INDEKS oraz PODAJ.POZYCJĘ, czyli wyszukiwanie po dowolnej kolumnie

Przy pomocy funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO oraz WYSZUKAJ.POZIOMO możemy przeprowadzać operacje wyszukiwania na określonych zakresach. Jednak wada tych funkcji jest możliwość wyszukiwania wartości tylko po, odpowiednio pierwszej kolumnie zakresu oraz pierwszym wierszu zakresu. Takie rozwiązanie bardzo często nie jest satysfakcjonujące. Aby otrzymać możliwość wyszukiwania po dowolnym wierszu lub kolumnie zakresu musimy posłużyć się kombinacją dwóch funkcji: INDEKS oraz PODAJ.POZYCJĘ.

Funkcja INDEKS zwraca wartość znajdująca się na przecięciu wiersza i kolumny w określonej tablicy. Składnia funkcji INDEKS ma postać:

INDEKS(tablica; nr_wiersza; [nr_kolumny])

gdzie:

 • tablica – to obszar, który ma być przeszukiwany,
 • nr_wiersza – określony przy pomocy liczby całkowitej numer wiersza tablicy , który ma być przeszukiwany,
 • nr_kolumny – argument opcjonalny; liczba całkowita oznaczająca numer kolumny tablicy, która ma być przeszukiwana; argument może zostać pominięty w przypadku tablic jednowymiarowych.

Istnieje także druga postać funkcji INDEKS, która ma swoje zastosowanie podczas przeszukiwania wielu tablic. Składnia funkcji INDEKS przy zastosowaniu wielu obszarów wygląda następująco:

INDEKS(odwołanie; nr_wiersza; [nr_kolumny]; [nr_obszaru])
 • odwołanie – argument odwołanie zwiera wszystkie obszary, które mają być brane pod uwagę podczas wyszukiwania; kolejne obszary musimy oddzielać od siebie średnikami, jednak aby Excel nie traktował ich jako kolejne argumenty funkcji INDEKS, musimy je ująć w nawias,
 • nr_wiersza – określony przy pomocy liczby całkowitej numer wiersza tablicy , który ma być przeszukiwany,
 • nr_kolumny – argument opcjonalny; liczba całkowita oznaczająca numer kolumny tablicy, która ma być przeszukiwana; argument może zostać pominięty w przypadku tablic jednowymiarowych.
 • nr_obszaru – argument opcjonalny – przy pomocy liczby całkowitej określamy, który z obszarów ujętych w argumencie odwołanie ma zostać przeszukany; kolejność występowania obszarów w argumencie odwołanie wyznacza jego liczbę porządkową.

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ zwraca pozycję komórki w określonej tablicy, w której znajduje się dany ciąg znaków. Składnia funkcji PODAJ.POZYCJĘ:
PODAJ.POZYCJĘ(szukana_wartość; przeszukiwana_tablica; [typ_porównania])
gdzie:

 • szukana_wartość – wartość, która ma zostać odnaleziona w tablicy,
 • przeszukiwana_tablica – obszar, w którym wyszukiwana jest wartość z argumentu szukana_wartość,
 • typ_porównania – argument opcjonalny; określamy w jaki sposób ma być wyszukiwana wartość na tablicy; do wyboru mamy :
 • 1 mniejsze niż – wyszukana zostanie wartość dokładna lub w przypadku niepowodzenia pierwsza wartość, która jest mniejsza od szukanej; tak jak w innych przypadkach wyszukiwania wartości przybliżonej dobrze jest posortować dane w kolejności rosnącej przed wykorzystaniem funkcji, w przeciwnym przypadku wynik będzie nieprawidłowy; jeżeli argument typ_porównania zostanie pominięty jego wartość jest ustawiana jako 1,
 • 0 dokładne dopasowanie – wyszukiwana jest dokładna wartość, w przypadku niepowodzenia wyświetlany jest błąd,
 • -1 większe niż – w pierwszej kolejności wyszukiwana jest dokładna szukana_wartość, a następnie dopiero pod uwagę brana jest pierwsza wartość, która jest większa od szukanej; w tym przypadku również należy posortować dane w kolejności rosnącej przed przestąpieniem do wyszukiwania.

Ponieważ funkcja INDEKS wymaga argumentów w postaci numeru wiersza i numeru kolumny, a funkcja PODAJ.POZYCJĘ zwraca takie wartości, możemy połączyć obie funkcje, otrzymując uniwersalną formułę wyszukującą dane na dowolnej tablicy na podstawie etykiet wierszy i kolumn tablicy. Wykorzystując zagnieżdżanie funkcji należy pamiętać, że każda z funkcji będzie działała na własnej tablicy i od ich prawidłowego określenia zależy poprawne działanie formuły.

Excel - Funkcje INDEKS oraz PODAJ.POZYCJĘ

Chcesz zdobyć wiedzę z Excela? Sprawdź nasze kursy informatyczne, oferujemy w nich między innymi kurs Excel oraz Kurs Excel z tabeli przestawnych. Sprawdź również poradnik o wybieraniu elementu z listy – funkcja WYBIERZ

Zobacz również:

Szkolenia:

Gratulacje!
Wniosek został wysłany prawidłowo.
Dziękujemy za przesłanie zapytania. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.